Preses relīzes Vides aizsardzība
Vizuālis - Ievēro vides prasības sava autoservisa darbībā

Otrdien, 2020. gada 1. decembrī, notika pirmais reģionālais tiešsaistes seminārs par vides prasībām, kas jāievēro autotransportlīdzekļu remontdarbnīcu (autoservisu) darbībā. Šis bija viens no 5 semināru cikla, kas decembrī norisinās, lai izglītotu autoservisu īpašniekus un vadītājus, kā arī profesionālo mācību iestāžu jauniešus, kuri apgūst automehāniķu profesiju. Izglītojošu kampaņu organizē Valsts vides dienests (VVD) sadarbībā ar Latvijas Riepu apsaimniekošanas asociāciju (LRAA).

Kopumā šodien tiešsaistes seminārā piedalījās gandrīz 100 dalībnieki, tostarp esošie nozares profesionāļi, Vidzemes reģiona autoservisu īpašnieki, kā arī Vidzemes profesionālo izglītības iestāžu studenti. Semināra galvenais mērķis – izglītot esošos un topošos uzņēmējus par vides prasībām, kas jāievēro autoservisu darbībā.

Semināru dalībniekiem bija iespēja iegūt zināšanas par vides aizsardzības normatīvo aktu prasībām, kas jāievēro autoservisu darbībā, piemēram, kādos gadījumos darbība jāreģistrē C kategorijas piesārņojošas darbības reģistrā, kā pareizi apsaimniekot atkritumus un notekūdeņus, kādas atskaites jāiesniedz, kā arī tiks sniegti praktiski padomi kā to paveikt.

Seminārā vides eksperts Jānis Brizga iepazīstināja ar autoservisu darbības ietekmi uz vidi un tās kvalitāti, par normatīvo aktu prasībām stāstīja vides aizsardzības normatīvā regulējuma eksperte Sandra Broka, bet par atkritumu pareizu apsaimniekošanu dalībniekus izglītoja eksperts atkritumu apsaimniekošanas jomā Kristaps Dreimanis. Savukārt VVD Vidzemes reģionālās vides pārvaldes Piesārņojuma kontroles daļas vadītāja Inese Sedleniece sniedza praktisku ieskatu par tipiskākajām VVD konstatētajām neatbilstībām autoservisu darbībā, kā arī demonstrēja labos paraugus, kad autoservisi savā darbībā ievēro vides prasības.

Ceturtdien, 3. decembrī, notiks nākošais seminārs, kurā aicināti piedalīties Latgales reģiona autotransportlīdzekļu remontdarbnīcu īpašnieki un darbinieki, kā arī jaunieši, kuri pašlaik apgūst automehāniķa profesiju. Tiešsaistes semināra sākums plkst. 14.00, saite, lai piedalītos seminārā – https://zoom.us/j/97772527425.

Seminārs, kurā aicināti piedalīties Zemgales reģiona autotransportlīdzekļu remontdarbnīcu īpašnieki un darbinieki, kā arī jaunieši, kuri pašlaik apgūst automehāniķa profesiju notiks 8. decembrī plkst. 8.30. Kurzeme reģiona seminārs notiks 10. decembrī plkst.10.00. Savukārt izglītojošās kampaņas noslēdzošais seminārs notiks 14. decembrī plkst.10.00. Plašāka informācija par semināriem www.vvd.gov.lv.

Semināra laikā tā dalībniekiem ir iespēja iepazīties ar kampaņas ietvaros izstrādāto tiešsaistes rīku –www.mansautoserviss.lvkur autoservisu īpašnieki vai topošie īpašnieki var iegūt detalizētu informāciju kā soli pa solim panākt atbilstību vides prasībām. Šeit  vienkopus vienkāršā veidā pieejama informācija par normatīvajos aktos noteiktajām prasībām autoservisu izveidei un darbībai – gan informācija par vides prasībām jauna autoservisa izveidei, gan nepieciešamajiem dokumentiem un iesniedzamajiem pārskatiem par savu darbību, gan  vides prasībām, kas jāievēro jau darbojošos autoservisos Latvijā.

Izglītojošā kampaņa norisinās Latvijas vides aizsardzības fonda finansētā projekta ““Konsultē vispirms! principa ieviešana autotransportlīdzekļu remontdarbnīcu (autoservisu) vides prasību kontrolē” ietvaros.

Informāciju sagatavoja:
Anda Zaļepska
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Valsts vides dienests
mediji@vvd.gov.lv
www.vvd.gov.lv