Preses relīzes

2015.gada 10. un 11. jūnijā Gulbenē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) organizēja Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013. gadam Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros noslēguma pasākumu „Magic of CBC”, kurā atzinīgi novērtēja programmas laikā īstenotos projektus.

Pasākumā piedalījās programmas vadība un trīs programmas partnervalstu – Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārstāvji, kā arī projektu īstenošanā iesaistīto institūciju dalībnieki.

Svinīgo pasākumu videouzrunā atklāja Latvijas Republikas premjerministre Laimdota Straujuma un uzsvēra sadarbības nozīmīgumu. Klātienē uzrunu teica programmas Apvienotās vadošās iestādes vadītājs Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) valsts sekretāra vietnieks Sandis Cakuls, akcentējot projektu sasniegumus un programmas ieguldījumu reģiona attīstībai. Savukārt Latvijas Nacionālās atbildīgās iestādes un VARAM pārstāve Iruma Kravale informēja par iecerētajiem sadarbības virzieniem jaunajā plānošanas periodā, kā arī indikatīvo programmas ieviešanas uzsākšanas laika grafiku.

Tika sumināti projektu īstenotāji, saņemot apbalvojumus par sniegto ieguldījumu un sasniegtajiem rezultātiem dažādās kategorijās.

Lai tuvāk iepazītos ar projektu sasniegumiem, tikšanās dalībniekiem bija iespēja apmeklēt programmas ietvaros atbalstītos objektus. Piemēram, tika prezentēta Balvu novada muzeja digitālā ekspozīcija, kas veltīta Ziemeļlatgales nemateriālajam kultūras mantojumam, kā arī svinīgi atklāts Aleksandra tējas paviljons Alūksnē.

Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr. 67026533
E-pasts: prese@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv

attēls