Kampaņas Vides aizsardzība

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija informē:  Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centru, aptiekām un citiem partneriem uzsāk izglītojošu kampaņu “Dabai Tableti Nevajag”, kas norisināsies līdz  2022. gada beigām. Tās ietvaros sagatavoti informatīvi video, infografikas un citi materiāli, kā arī veiktas publicitātes aktivitātes, lai skaidrotu, kāpēc ir svarīgi nederīgās zāles nodot aptiekās, tādējādi mazinot to nonākšanu sadzīves atkritumos un kanalizācijā un aicinātu iedzīvotājus uz rīcību – nodot nederīgās zāles un medikamentus aptiekās, tādējādi veidojot jaunus, pozitīvus un videi draudzīgākus ieradumus. 

Kampaņa tiek īstenota ar Eiropas Savienības Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas 2014. – 2020. gadam finansiālu atbalstu projekta “Farmaceitiskās vielas notekūdeņos – daudzums, ietekmes un iespējas to samazināšanai” (MEDWwater, LLI-527) ietvaros. 

Zāles ir jālieto atbildīgi, kā arī jāparūpējas, lai nederīgās zāles nonāktu nevis atkritumos vai kanalizācijā, bet tiktu pareizi utilizētas. Mūsu atbildīga rīcība ar zālēm var pasargāt vidi no piesārņojuma un nevajadzīgas “zāļošanas”. 

Medikamenti ir nederīgi, ja:  

  • tiem ir beidzies derīguma termiņš; 
  • nav zināms to pielietojums; 
  • nav salasāms to nosaukums;  
  • tie ir nepareizi uzglabāti;  
  • mainījies to izskats, smarža vai garša;  
  • bojāts to iepakojums. 

Pētījumu centra SKDS pagājušajā gadā veiktās aptaujas dati liecina, ka tikai 13 % Latvijas iedzīvotāju nodod nederīgas zāles aptiekās to pareizai utilizācijai. Nederīgie medikamenti bieži nonāk sadzīves atkritumos un kanalizācijā. Poligonu attīrīšanas iekārtas, kā arī komunālās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas nav projektētas pilnīgai attīrīšanai no farmaceitiski aktīvajām vielām, tāpēc tās var nonākt vidē. Starptautiski zinātniskie pētījumi liecina, ka farmaceitiski aktīvās vielas pēc dažiem gadiem jau var tikt konstatētas atkritumu poligona notekūdeņos. 

Zinātnieki, pētot zāļu aktīvo vielu klātbūtni notekūdeņos, kā arī Latvijas un Lietuvas upēs un ūdenstilpēs, ir secinājuši, ka daudzviet šīs vielas ir tuvu vai pārsniedz koncentrāciju, ko pieņemts uzskatīt par videi drošu. 

Kā zāles nonāk dabā

Nederīgās zāles un medikamentus ir jānodod aptiekās. Katrā zāļu vai medikamentu lietošanas instrukcijā ir iekļauta informācija, kā pareizi rīkoties, zāles izmetot. 

Nederīgie medikamenti pirms nodošanas aptiekā ir: 

  • jāizņem no ārējā iepakojuma – kastītēm; 
  • tablešu plāksnītes, pudelītes, ampulas, ziežu tūbiņas jāieliek maisiņā; 
  • zāļu pudelīšu un tūbiņu vāciņiem ir jābūt cieši aizskrūvētiem. 

Aptiekā tās nodod farmaceitam vai arī noliec tās paredzētajā vietā, ja tāda pieejama. Nederīgās zāles aptiekā tiek pieņemtas utilizācijai bez maksas. 

 Par kampaņu plašāk: LSM, TV3, ReTV

Nodod nederīgās zāles aptiekā