NFI projekts
logo medium

2015.gada 27.maijā, Daugavpilī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību (LPS) un Norvēģijas Vietējo un reģionālo varas iestāžu asociāciju (KS) organizēja stratēģisko partnerību veidošanas (kontaktbiržas) semināru.

Semināra mērķis bija Latvijas un Norvēģijas pašvaldību pārstāvjiem tikties klātienē, izzināt sadarbības intereses, nodibināt jaunus kontaktus, iegūt informāciju par kopīgu sadarbības projektu finansēšanas iespējām, kā arī dalīties pieredzē un uzzināt vairāk par labās prakses piemēriem kopīgu projektu īstenošanā.

Semināru atklāja Norvēģijas Karalistes vēstnieks Latvijā Steinars Ēgils Hāgens un Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Jānis Lāčplēsis. Seminārā un pieredzes apmaiņas pasākumā piedalījās arī vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra padomnieks Jānis Eglīts un uzsvēra Latvijas un Norvēģijas pašvaldību sadarbības izveides un stiprināšanas nozīmību. Edvīns Bartkevičs no LPS iepazīstināja klātesošos ar procesu un vērtējumu par savulaik Latvijā notikušo administratīvi teritoriālo reformu. Toms Arne Petersens (Tom Arne Pettersen) no KS Nordland prezentēja Norvēģijas pieredzi un pašvaldību administratīvo reformu, skaidrojot tās koncepciju un procesus, kā arī informēja, ka tuvākajā laikā Norvēģijā ir gaidāma administratīvi teritoriālā reforma. Pašvaldības stāstīja par pašvaldību lomu izglītības, kultūras, sociālo pakalpojumu, uzņēmējdarbības un vides aizsardzības jomā. Tika diskutēts par dažādu pakalpojumu nodrošināšanu Latvijā un Norvēģijā, kā arī par pašvaldību sadarbības iespējām. Pasākuma laikā klātesošos iepazīstināja ar finansējuma piesaistes iespējām kopīgu starptautisku projektu īstenošanai. Piemēram, par Eiropas Teritoriālās sadarbības programmām, Nordplus programmu, kā arī Bilaterālā sadarbības iespējām EEA/Norvēģijas finanšu instrumentu ietvaros. Notika arī interaktīva pašvaldību kontaktbirža un 2 tematisku objektu Daugavpils universitātes un sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona „Cinīši” apmeklējums.

Semināra prezentācijas:

·         Administratīvi teritoriālā reforma Latvijā (E.Bartkevičs, LPS)

·         Norvēģijas pieredze un ceļš uz pašvaldību administratīvo reformu – koncepcija, process un izaicinājumi (T. Pettersen, KS)

·         Iespējamie Latvijas un Norvēģijas pašvaldību sadarbības virzieni (E.Cakule, KS)

·         Uzņēmējdarbība, ekonomika un reģionālā attīstība Trondheimas pašvaldībā (H.Eliassen, Tronheim Kommune)

·         Eiropas Teritoriālās sadarbības programmas (V.Prokopoviča, VARAM)

·         Erasmus + un Nordplus programmas (L.Gailīte, VIAA)

·         Bilateriālā sadarbība EEA/Norvēģijas finanšu instrumentu ietvaros (A.Cimdiņa, Norvēģijas Karalistes vēstniecība)

Pasākums tika organizēts projekta ietvaros, lai veicinātu stratēģisko partnerattiecību veidošanu starp Latvijas un Norvēģijas pašvaldībām, un finansēts no Norvēģijas Finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālajām iestādēm” Divpusējās sadarbības fonda.

attēls

attēls