2014. gada 28. jūlijā notika projekta pirmā Vadības komitejas sēde, kurā tikās projekta īstenotāja VARAM un projekta partneru pārstāvji. Sēdes darba kārtībā bija jautājumi par projekta aktivitāšu īstenošanu, publicitātes pasākumiem un turpmāko sadarbību.

Pielikumā skat. Vadības komitejas sēdes prezentāciju

1