NFI projekts

2014. gada 17. maijā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) kā Norvēģijas finanšu instrumenta programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” apsaimniekotājs piedalījās Norvēģijas Konstitūcijas divsimtās gadadienas svinību ietvaros rīkotajā Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu informatīvajā pasākumā. VARAM pārstāvji pasākuma laikā interesentiem sniedza informāciju par programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” mērķi un plānotajiem rezultātiem.
Vairāk informācijas par pasākumu skatīt: http://eeagrants.lv/?id=48&zina=104attēls