Valsts kase, Nacionālais veselības dienests, Būvniecības valsts kontroles birojs, Valsts vides dienests, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija dalās pārdomās par  pakalpojumu pārveidi savās iestādēs Eiropas Sociālā fonda projekta “Publisko pakalpojumu pārveides metodoloģijas izstrāde un aprobācija” ietvaros:

https://www.kase.gov.lv/index.php/valsts-kase/projekti/publisko-pakalpojumu-parveides-metodologijas-izstrade-un-aprobacija

http://www.vdeavk.gov.lv/projekts-publisko-pakalpojumu-parveides-metodologijas-izstrade-un-aprobacija/

http://www.vmnvd.gov.lv/lv/par-nvd/es-projekti/publisko-pakalpojumu-parveides-metodologijas-izstrade-un-aprobacija

http://www.vvd.gov.lv/projekti/es-fondi-2014-2020-/esf/

https://bvkb.gov.lv/lv/content/eiropas-sociala-fonda-esf-projekti

 

logo