Preses relīzes
2015.gada 18.decembrī Eiropas Komisija apstiprināja Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmu 2014.–2020.gadam (turpmāk – Programma). Programma tiks īstenota Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros. Tā veicinās Latvijas un Krievijas reģionu ekonomisko sadarbību un teritoriālo attīstību tādās nozarēs kā uzņēmējdarbība un vides aizsardzība. Programmas teritorija ietver Vidzemi, Latgali, Rīgu, Pierīgu un Zemgali Latvijā un Pleskavas apgabalu, Ļeņingradas apgabalu un Sanktpēterburgu Krievijā. 
Programma turpina sadarbību, kas tika uzsākta ar Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmu Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007.-2013. gadam. 
Kopējais Programmas finansējums ir 27 milj. eiro, un to veido Eiropas Savienības (Eiropas Kaimiņattiecību instruments (EKI) un Eiropas Reģionālas attīstības fonds), Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līdzfinansējums. 
Pirmais atklātais projektu konkurss varētu tikt organizēts pēc finansēšanas līguma starp Eiropas Savienību un Krieviju parakstīšanas, 2016.gada otrajā pusē. 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija pilda Programmas Nacionālās atbildīgās iestādes un Vadošās iestādes funkcijas. 


Kristīne Kļaveniece Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Tel.67026533 E-pasts: prese@varam.gov.lv www.varam.gov.lv