Informācija par Energoefektīvāko ēku Latvijā 2020

Noslēdzies konkurss “Energoefektīvākā ēka Latvijā 2020”, kuru organizē Ekonomikas ministrija (EM) sadarbībā ar žurnālu “Būvinženieris” un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM). Konkursa ietvaros VARAM pasniedza “Klimata drauga” balvu. 

Juris Pūce, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs: “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana vienlaicīgi ar vides un klimata ieguvumiem sniedz nozīmīgu ieguldījumu mums pieejamo resursu pārdomātā, efektīvā un ekonomiskā patēriņā. Esmu gandarīts, ka VARAM un Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar nozaru speciālistiem ir izdevies izveidot konkrētas atbalsta programmas, kas iedrošina ne tikai pašvaldības un uzņēmumus, bet arī mājsaimniecības atbildīgi izturēties, izmantojot pieejamos resursus.”

VARAM balvu “Klimata draugs” saņēma Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālā pārvalde” par aktīvu darbību siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinošu pasākumu plānošanā un īstenošanā. Tāpat balvu “Klimata draugs” saņēma ēkas “Liepalejas” Iecavā saimnieks Reinis Tropiņš par ieguldījumu sabiedrības paradumu maiņas veicināšanā attiecībā uz dzīves vidi atbilstoši klimatam un videi draudzīgiem risinājumiem.

Antra Ērgle, žurnāla "Būvinženieris" galvenā redaktore: Kopš mērķtiecīgas ēku atjaunošanas Latvijā aizritējuši desmit gadi. Mūsu valsts iniciatīva ''Dzīvo siltāk!'' uzteikta Eiropas mērogā, pilsētās ir apkaimes, kur atjaunoto daudzdzīvokļu māju nu jau ir vairāk nekā nesiltināto. Mūsu apdzīvotās vietas kļūst arvien zaļākas, un tas ir katra ēku atjaunotāja un visas arvien augošās energoefektivitātes domubiedru kopienas panākums. Konkursa rīkotāju vārdā pateicos ikvienam, kurš pielicis roku līdz šim un turpinās izplatīt zaļā dzīvesveida idejas.''

Žūrijas atzinību saņēma daudzdzīvokļu ēka Atmodas bulvārī 8, Liepājā, par izcilu piemēru ilgtspējīgai domāšanai, kas ir sekmējusi ne tikai resursu taupīšanu, bet arī radījusi ērtu un sakoptu vidi. 

Interneta balsojumā sīvā cīņā ar Ventspils Mūzikas vidusskolu visvairāk balsu (286 balsis) un līdz ar to konkursa Simpātijas balvu saņēma vienģimenes māja “Liepalejas” Iecavā.

Konkursa “Energoefektīvākā ēka Latvijā 2020” laureāti:

  • Salaspils, Daugavas iela 2 - 1. vieta nominācijā “Energoefektīvākā atjaunotā daudzdzīvokļu ēka Latvijā 2020”;
  • Ventspils Mūzikas skola1. vieta nominācijā „Energoefektīvākā publiskā ēka Latvijā 2020”;
  • Rīga, Jūrmalas gatve 92 - 1. vieta nominācijā “Energoefektīvākā daudzdzīvokļu ēka Latvijā 2020. Jaunbūve”;
  • Upeslejas, Vālodzes iela 7a, Upesciems – 1. vieta nominācijā “Energoefektīvākā vienģimenes ēka Latvijā 2020”.

Jānis Vitenbergs, ekonomikas ministrs: “Latvijā ir būtiski sakārtot dzīvojamo fondu, padarīt mājokļus pieejamākus mūsu iedzīvotājiem un radīt ilgtspējīgu vidi šīs uzņēmējdarbības attīstībai. Tāpēc šo esmu definējis kā vienu no savām un Ekonomikas ministrijas darbības prioritātēm. Eiropas Savienības līdzfinansējums, ko iedzīvotāji saņem savu ēku renovācijai un vides sakārtošanai, ir arī atbalsts mūsu būvniecības nozarei un būvmateriālu ražotājiem, dodot būtisku ieguldījumu Latvijas ekonomikas attīstībai kopumā. Investīcijas ēku atjaunošanā ļauj ietaupīt arī energoresursus un ceļ iedzīvotāju maksātspēju. Arī nākamajā Eiropas Savienības daudzgadu plānošanas periodā kā vienu no prioritātēm esam paredzējuši sniegt atbalstu energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanai gan daudzīvokļu mājās, gan privātmājās kopumā 163 miljonu eiro apmērā. Energoefektivitāte ir atbildīgs dzīvesveids un šodien vairs nevienam nav šaubu par tās ilgtermiņa ieguvumiem.” 

Ekonomikas ministrijas Simpātiju balvu par energoefektīvu, kvalitatīvu un ilgtspējīgu būvniecības projektu īstenošanu Latvijā saņēma SIA “Liepājas Olimpiskais centrs”. Tāpat EM Simpātiju balvu saņēma arī SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” par ieguldījumu energoefektivitātes popularizēšanā Latvijā, kā arī par ilgtspējīgiem un kvalitatīviem risinājumiem ēku atjaunošanā, un dzīvokļu īpašnieku biedrības “Daugavas 2” projektu vadītāja Olga Brūvere par Eiropas Savienības fondu līdzfinansējuma piesaisti un daudzdzīvokļu ēkas atjaunošanas projekta realizāciju. 

Konkursa laureātu apbalvošanas pasākumā Latvijas Arhitektu savienības, AS “Augstsprieguma tīkli”, Latvijas Būvnieku asociācijas, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras un AS “Latvenergo” pārstāvji kopā ar ekonomikas ministru J.Vitenbergu parakstīja Ekonomikas ministrijas, nevalstisko organizāciju un valsts kapitālsabiedrību paplašināto Sadarbības memorandu, apliecinot pievienošanos kustībai “Dzīvo siltāk” un apņemšanos nodrošināt informācijas pieejamību par ēku (dzīvojamo, publisko un ražošanas) atjaunošanas, pārbūves un energoefektivitātes paaugstināšanas iespējām. 

Konkursa „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2020” laureāti

Detalizēta informācija par šā gada konkursa laureātiem pieejama konkursa mājaslapā www.energoefektivakaeka.lv.

Laureāti nominācijā “Energoefektīvākā atjaunotā daudzdzīvokļu ēka Latvijā 2020”:

1.vieta – atjaunotā daudzdzīvokļu ēka Salaspilī, Daugavas ielā 2

2.vieta – atjaunotā daudzdzīvokļu ēka Siguldā, Pulkveža Brieža ielā 24

3. vieta – atjaunotā daudlzdzīvokļu ēka Liepājā, Atmodas bulvārī 8

Laureāti nominācijā “Energoefektīvākā daudzdzīvokļu ēka Latvijā 2020. Jaunbūve”:

1.vieta – daudzdzīvokļu ēka Rīgā, Jūrmalas gatvē 92

2.vieta – daudzdzīvokļu ēka Rīgā, Akāciju ielā 2D

3.vieta – daudzdzīvokļu ēka Rīgā, Gaiļezera ielā 9

Laureāti nominācijā “Energoefektīvākā publiskā ēka Latvijā 2020”:

1.vieta – Ventspils Mūzikas vidusskola, Lielais laukums 1

2.vieta – Siguldas kultūras centrs “Siguldas Devons,” Pils iela 10

3.vieta – Liepājas Tenisa halle, Liedaga iela 7

Laureāti nominācijā “Energoefektīvākā vienģimenes ēka Latvijā 2020”:

1.vieta – Garkalnes novada Upesciemā, Vālodzes ielā 7A

2.vieta – Iecavā, “Liepalejas” 

Par konkursu „Energoefektīvākā ēka Latvijā”

Kā zināms, konkursu „Energoefektīvākā ēka Latvijā” organizē Ekonomikas ministrija sadarbībā ar žurnālu „Būvinženieris” un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Konkursa mērķis - veicināt labo praksi ēku energoefektivitātes un ilgtspējas jomā, īstenojot energoefektīvu ēku būvniecību, atjaunošanu un pārbūvi, tādējādi samazinot siltumnīcefekta gāzu emisiju daudzumu atmosfērā un veicinot sabiedrības izpratni par ēku siltumnoturību, telpu mikroklimatu, kā arī siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām, lai radītu kvalitatīvu, arhitektoniski izteiksmīgu dzīves telpu.

Konkurss „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2020” tika izsludināts šā gada martā. Kopumā konkursam tika iesniegti 33 pieteikumi. Vislielākais pieteikumu skaits (23) ir nominācijā “Energoefektīvākā atjaunotā daudzdzīvokļu ēka Latvijā 2020”. Trīs pieteikumi ir nominācijā “Energoefektīvākā daudzdzīvokļu ēka Latvijā 2020. Jaunbūve” un divi pieteikumi iesniegti nominācijā “Energoefektīvākā vienģimenes ēka 2020”. Savukārt nominācijā „Energoefektīvākā publiskā ēka Latvijā 2020” tika iesniegti pieci pieteikumi. Pilsētu griezumā visvairāk pieteikumu tika saņemti no Valkas, Talsiem, Rīgas un Liepājas. 

Konkursa nolikums sagatavots sadarbībā ar informatīvās kampaņas „Dzīvo siltāk” sadarbības partneriem – Latvijas Būvinženieru savienību, Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociāciju, Latvijas Būvnieku asociāciju, Latvijas Logu un durvju ražotāju asociāciju, Rīgas Tehnisko universitāti, Būvniecības valsts kontroles biroju, Būvmateriālu ražotāju asociāciju, Latvijas Minerālvates ražotāju asociāciju un Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienību. 

Konkursa atbalstītāji ir Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā, SIA „Paroc”, SIA „Saint-Gobain Celtniecības produkti”, SIA „Knauf”, SIA „Rockwool”, Attīstības finanšu institūcija Altum”, AS „Latvenergo”, VentSys, SIA „Tenapors”, SIA “Kingspan Insulation”. Konkursa informatīvie atbalstītāji - laikraksts “Latvijas Avīze”, būvniecības portāli www.abc.lv, www.buvlaukums.lv, www.building.lv, www.buvbaze.lv un raidījums “Laiks mājai”. 

Informāciju sagatavoja:
Elita Rubesa - Voravko
Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālr: 67013193
E-pasts: prese@em.gov.lv
Web: www.em.gov.lv; www.energoefektivakaeka.lv
Twitter: @EM_gov_lv; @siltinam
Facebook: https://www.facebook.com/dzivosiltak
Flickr: https://www.flickr.com/photos/ekonomikasministrija