NFI projekts

2014.gada 8.oktobrī stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.566 „Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 26.februāra noteikumos Nr.111 "Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm" īstenošanas kārtība””.

Ministru kabineta noteikumi paredz šādus grozījumus:

- precizēt programmas sasniedzamo rādītāju aprakstu;
- precizēt programmas izmaksas;
- precizēt projektu īstenošanas un uzraudzības nosacījumus;
- precizēt divpusējās sadarbības fonda ieviešanas kārtību.