Vides aizsardzība

Š.g. 26.janvārī MS Teams plaformā notika ikgadējās Vides konsultatīvās padomes (turpmāk- padomes) vēlēšanas, kur balsojot tika vēlēts jaunais padomes sastāvs, bet šodien, 29.janvārī, tika paziņoti vēlēšanu rezultāti. Ministru kabineta 2007. gada 27. marta noteikumi Nr. 209 „Vides konsultatīvās padomes nolikums” nosaka, ka katru gadu vēlēšanu procesā tiek mainīts padomes sastāvs, kā arī ievēlēts priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks. Šogad dalībai padomes vēlēšanās pieteikumus bija iesniegušas 59 biedrības un nodibinājumi, no kurām 40 iesniegušās organizācijas tika virzītas dalībai vēlēšanās.

2021.gadā VKP sastāvā tika ievēlētas šādas organizācijas un pārstāvji:
Baltijas krasti, Līga Brūniņa;
Baltijas Vides forums, Kristīna Veidemane;
Ekodizaina kompetences centrs, Jana Simanovska;
Ezeru un purvu izpētes centrs, Iluta Dauškane;
Ķemeru nacionālā parka fonds, Andis Liepa;
Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija, Dace Āriņa;
Latvijas Biškopības biedrība, Ineta Eglīte;
Latvijas Botāniķu biedrība, Maija Medne;
Latvijas Dabas fonds, Lelde Eņģele;
Latvijas ezeri, Jānis Sprūds;
Latvijas Makšķernieku asociācija, Alvis Birkovs;
Latvijas Ornitoloģijas biedrība, Viesturs Ķerus;
Latvijas Vides pārvaldības asociācija, Olga Meļņičenko;
Pasaules Dabas fonds, Jānis Rozītis;
Teiču dabas fonds, Juris Jātnieks;
Vides aizsardzības klubs, Elita Kalniņa;
Vides fakti, Andis Mizišs;
Vides izglītības fonds,  Sintija Graudiņa- Bombize
Zaļā brīvība, Lilija Apine;
Zero Waste Latvija, Laura Auliciema;

Par padomes priekšsēdētāju tika atkārtoti ievēlēts nodibinājuma “Teiču dabas fonds” pārstāvis Juris Jātnieks, un par padomes priekšsēdētāja vietnieci biedrības “Ekodizaina kompetence centrs” valdes locekli Janu Simanovsku.

Padomes darbība veicina sabiedrības līdzdalību vides aizsardzības politikas izstrādē un īstenošanā, informācijas apmaiņu starp valsts pārvaldes un citām institūcijām vides aizsardzības politikas ieviešanā.