NFI projekts
logo

No 2016. gada 15. līdz 17. augustam Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) sadarbībā ar Ikšķiles novada pašvaldību organizē Latvijas pašvaldību attīstības plānošanas speciālistu nometni – Vasaras skolu 2016. 

Pasākumā piedalīsies 35 pašvaldību un 2 plānošanas reģionu pārstāvji, kuru darbs saistīts ar attīstības plānošanu, sabiedrības iesaisti teritorijas attīstībā, atbalsta sniegšanu vietējiem iedzīvotājiem, organizācijām un uzņēmējiem iniciatīvu īstenošanai.

VARAM valsts sekretāra vietnieks reģionālās attīstības jautājumos Aivars Draudiņš atzīst: “Latvijas līdzsvarotai attīstībai svarīgas ir stipras un rīcībspējīgas pašvaldības. Latvijas pašvaldības un plānošanas reģioni ir būtiski VARAM partneri. Esam gandarīti par lielo pašvaldību atsaucību un gatavību dalīties ar savām zināšanām un pieredzi. Tādējādi VARAM sniedz savu ieguldījumu, lai  pašvaldību attīstības plānošanas speciālisti būtu zinoši, prasmīgi un motivēti.”

Vasaras skolas mērķis ir stiprināt Latvijas pašvaldību un plānošanas reģionu attīstības plānošanas speciālistu profesionālo kapacitāti, nodrošinot iespēju līdz 40 speciālistiem no dažādām Latvijas pilsētām, novadiem un reģioniem 3 dienu intensīvas apmācības nometnē uzlabot savas zināšanas un prasmes. Nometnes moto ir „No idejas līdz projekta īstenošanai!”, pirmo dienu veltot zināšanām, otro – prasmēm, bet trešo – pieredzes apmaiņai.

Apmācības plānotas lekciju un treniņu veidā par dažādām tēmām. Piemēram, novadu un pilsētu zīmola veidošana, transporta plānošana, pakalpojuma pieejamība, klimata pārmaiņas. Tāpat dalībnieki piedalīsies treniņā par attīstības plānošanas speciālistiem svarīgām pamatprasmēm, apgūstot efektīvas komunikācijas un risinājumu meklēšanas, kā arī publiskas runas un prezentācijas prasmes. Plānots darbs arī komandās, kuru laikā nometnes dalībnieki meklēs radošus risinājumus pašu identificētajiem attīstības plānošanas izaicinājumiem pašvaldībās un reģionos. Notiks arī komandas darba rezultātu prezentēšana un apspriešana. Tāpat nometnē piedalīsies viesi, kas stāstīs par savu pieredzi, kā izdevies nonākt no idejas līdz tās īstenošanai dzīvē.

Pasākuma ietvaros paredzēta arī tematisko objektu apmeklēšana Ikšķiles novadā.

Pasākums tiek finansēts Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm" projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” (Nr.4.3.-24/NFI/INP-002) ietvaros. Projekta mērķis ir stiprināt Latvijas vietējo pašvaldību un plānošanas reģionu teritorijas attīstības plānošanas kapacitāti, kā arī izstrādāt reģionāla un valsts līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektus.