Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 

Kontaktpersona: Kaspars Svirskis, tel.: 67108704; 26403736, e-pasts: kaspars.svirskis@lvrtc.lv)
Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centrā (VESPC) pieejamie pakalpojumi 2021

* maksa par pakalpojumiem attiecas uz VESPC pakalpojumu saņēmējiem

Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra pakalpojumu izmantošanai nepieciešams aizpildīt un iesniegt Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra lietotāja pieteikuma anketu - ANKETA


Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs

Kontaktpersona: Intars Ločmelis, tel.: 67208244, e-pasts: intars.locmelis@ic.iem.gov.lv)

Virtualizētas infrastruktūras pakalpojumi augstas drošības pakāpes un augstas pieejamības datu centros, kas ietver:

  • Virtuālo serveru izmitināšanu, pārvaldības automatizāciju;
  • Virtuālo datu pārraides tīklu izmantošanu;
  • Virtuālo ugunsmūru un slodzes balansētāju izmantošanu;
  • Virtuālo datu krātuvju izmantošanu.

Latvijas Nacionālā bibliotēka

Latvijas Nacionālās bibliotēkas datu centrā ir pieejami skaitļošanas, datu apstrādes, datu īstermiņa-ilgtermiņa un kultūras mantojuma glabāšanas un informācijas sistēmu izmitināšanas pakalpojumi, kā arī konteinerizācijas infrastruktūra ar piegādes procesu automatizācijas rīkiem. Vienlaikus tiek nodrošināti pilna cikla pakalpojumi no informācijas sistēmu infrastruktūras vajadzību identificēšanas līdz pat to migrēšanai un uzturēšanai skaitļošanas vidē. Par datu centra pakalpojumiem, kas nav aprakstīti pakalpojumu katalogā, cena individuāli vienojoties.

Datu centra pakalpojumu katalogs un maksas pakalpojumu cenas pieejamas https://www.lnb.lv/services/datu-centrs/
Kontaktpersona: Jānis Freimanis, tel.: 26549757, e-pasts: janis.freimanis@lnb.lv

Valsts akciju sabiedrība “Tiesu namu aģentūra”

Kontaktpersona: Sandis Vulis, tel.: 67804744, e-pasts: sandis.vulis@tna.lv 
Datorizēto darba vietu atbalsta pakalpojumi (ar piegādātāja vai klienta datortehniku)