• Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 

(Kontaktpersona: Kaspars Svirskis, tel.: 67108704; 26403736, e-pasts: kaspars.svirskis@lvrtc.lv)

Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centrā (VESPC) pieejamie pakalpojumi 2021

* maksa par pakalpojumiem attiecas uz VESPC pakalpojumu saņēmējiem

  • Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs

(Kontaktpersona: Intars Ločmelis, tel.: 67208244, e-pasts: intars.locmelis@ic.iem.gov.lv)

Virtualizētas infrastruktūras pakalpojumi augstas drošības pakāpes un augstas pieejamības datu centros, kas ietver:

  • Virtuālo serveru izmitināšanu, pārvaldības automatizāciju;
  • Virtuālo datu pārraides tīklu izmantošanu;
  • Virtuālo ugunsmūru un slodzes balansētāju izmantošanu;
  • Virtuālo datu krātuvju izmantošanu.
  • Latvijas Nacionālā bibliotēka

(Kontaktpersona: Jānis Freimanis, tel.: 26549757, e-pasts: janis.freimanis@lnb.lv)

LNB datu centra pakalpojumu katalogs

  • Valsts akciju sabiedrība “Tiesu namu aģentūra”

(Kontaktpersona: Sandis Vulis, tel.: 67804744, e-pasts: sandis.vulis@tna.lv )

Datorizēto darba vietu atbalsta pakalpojumi (ar piegādātāja vai klienta datortehniku)