Preses relīze

Šī gada 10.maijā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) organizē semināru potenciālajiem projektu iesniedzējiem Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētajā apakšaktivitātē 3.4.1.5.2 „Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai” (turpmāk- aktivitāte).

Seminārs notiks 2011.gada 10.maijā, plkst. 10:00, VARAM telpās - Rīgā, Peldu ielā 25, 409.telpā;

Uz semināru tiek aicināti potenciālie projektu iesniedzēji - pašvaldības un valsts institūcijas, kuras saskaņā ar normatīvajiem aktiem civilās aizsardzības jomā nodrošina pretplūdu pasākumus teritorijās, kas atbilsts plūdu risku novērtēšanas un pārvaldības nacionālās programmas pirmā plūdu riska vai ārkārtas scenārija 1C kritērijam.

Uzaicinājums iesniegt ES fondu projektu iesniegumus 2.projektu iesniegumu atlases kārtā izsludināts 2011.gada 1.martā ar projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu līdz 2011.gada 1.jūnijam.

Semināra darba kārtībā iekļauti šādi jautājumi:

  • ES fondu projektu ieviešanas tiesiskais ietvars 2007. - 2013.gadam (aktuālā informācija);

  • Plūdu riska novērtēšanas un pārvaldības nacionālās programmas 2008.–2015.gadam tiesiskais ietvars un potenciālie projekta iesniedzēji;

  • aktivitātes nosacījumi un prasības projekta iesniedzējiem;

  • projektu iesnieguma veidlapas aizpildīšana un vērtēšanas kritēriji;

  • projektu ieviešana (līguma slēgšana, iepirkumi, maksājumu veikšana, progresa pārskati).

Informējam, ka ar 2011.gada 23.martu ir stājušies spēkā grozījumi 4.07.2009. Ministru kabineta noteikumos Nr.773 „Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.5.2.apakšaktivitāti "Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai", līdz ar to tiek veikti grozījumi vadlīnijās projektu iesnieguma veidlapas aizpildīšanai, kas tuvākajā laikā tiks publicētas VARAM mājas lapā.

Pirms semināra apmeklējuma, aicinām potenciālos projekta iesniedzējus iepazīties ar aktualizētajām projektu iesniegumu aizpildīšanas vadlīnijām VARAM mājas lapā un specifiskus Jūs interesējošos jautājumus sūtīt uz e-pastu: esfondi@vidm.gov.lv. Atbildes uz iesūtītajiem jautājumiem tiks sniegtas semināra laikā, kā arī publicētas VARAM mājas lapā.

Lūdzam potenciālos semināra dalībniekus informēt par plānoto piedalīšanos, nosūtot e-pastu Dacei Žīgurei, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Projektu uzraudzības departamenta Projektu atbalsta nodaļas vadītājai uz e-pasta adresi: dace.zigure@vidm.gov.lv, vai telefoniski (tel. 66016727).

attels  attels 

Ieguldījums Tavā nākotnē!