Pašvaldības Vides aizsardzība
ziemas ainava

Lielāko daļu upju un ezeru klāj bieza ledus un sniega kārta. Aktuālā Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra informācija liecina, ka tuvākajā nedēļā strauji paaugstināsies gaisa temperatūra un atsevišķās teritorijās iespējams pieaugs nokrišņu daudzums (lietus veidā), pastāv augsts pavasara palu un plūdu risks.

Vēršam uzmanību, ka strauji sākoties atkusnim un palielinoties nokrišņu daudzumam (lietus veidā) ir  iespējami plūdi. Ņemot vērā iespējamo straujo atkusni, atgādinām, ka ekspluatējot hidroelektrostacijas (HES), nepieciešams pievērst pastiprinātu uzmanību:

Precīzi ievērot ūdens resursu lietošanas atļaujas nosacījumus – „HES ūdenskrātuves darbība ārkārtējos apstākļos” un rīkoties saskaņā ar HES ūdenskrātuves ekspluatācijas noteikumiem un drošuma programmu:

  • atkarībā no plūdu lieluma, nepieļaut ūdens līmeņa celšanos virs normālā ūdens līmeņa (NŪL) atzīmes. Nepieciešamības gadījumā savlaicīgi atbrīvot aizsprosta ailas, nepieļaujot ūdens līmeņa celšanos, virs kritiskās atzīmes – augstākā ūdens līmeņa (AŪL);
  • nodrošināt nepārtrauktas dežūras, lai varētu operatīvi noregulēt ūdens līmeni;
  • kontrolēt līmeni augšējā bjefā un ievākt ziņas par ūdens līmeni visā upē;
  • paredzēt iekārtas, kuras varētu izmantot elektroenerģijas piegādes pārtraukuma gadījumā (mehāniski aizvaru pacēlāji, sūkņi, kas darbojas bez elektrības);
  • tuvojoties ledus iešanai, ja nepieciešams, atzāģēt ledus joslu aizsprosta priekšā, attīrīt aizvarus no apledojuma un pārliecināties vai tā izņemšana ir netraucēta;
  • pārbaudīt ledus stāvokli upes lejtecē un, ja nepieciešams, pieņemt mērus varbūtējā sastrēguma iespēju mazināšanai;
  • ja nepieciešams, pazemināt ūdens līmeni līdz augstuma atzīmei, kā norādīts ūdens resursu lietošanas atļaujā.

Tāpat aicinām operatorus īpašu uzmanību pievērst HES, kur jau zināmi iespējamie apdraudējumi apdzīvotām vietām, cilvēkiem un īpašumiem, kā arī operatoriem savstarpēji saskaņot HES, kas darbojas kaskādē, darbību.

Konstatējot avārijas situācijas, operatoram nekavējoties jāinformē pašvaldība un Valsts vides dienests!

Informāciju sagatavoja:
Anda Zaļepska
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Valsts vides dienests
Tel.: +371 25780460
E-pasts: mediji@vvd.gov.lv
www.vvd.gov.lv