NFI projekts

2014.gada 6.augustā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas telpās norisinājās Norvēģijas finanšu instrumenta programmas “Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm”  (turpmāk – programma) seminārs „Projekta attiecināmās izmaksas un projekta pārskata sagatavošana”. Seminārā piedalījās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un  Valsts reģionālās attīstības aģentūras kā programmas apsaimniekotāja pārstāvji,  programmas iepriekš noteikto projektu un to partneru pārstāvji.

Semināra dalībnieki tika informēti par programmas iepriekš noteikto projektu pārskatu sagatavošanu un attiecīgo veidlapu aizpildīšanu, attiecināmajām izmaksām projektu ietvaros, izmaksu pamatojošo dokumentāciju, kā arī publicitātes prasībām un aktualitātēm saistošajos normatīvajos aktos.

Pasākuma dalībnieki atzina, ka seminārā skartās tēmas ir aktuālas, kā arī  gūtās zināšanas būtiski palīdzēs turpmākajā iepriekš noteikto projektu īstenotāju un to partneru darbā.

attēls

attēls