logo

2017.gada 8.martā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvji Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta programmas “Nacionālā klimata politika” papildus pasākumu ietvaros piedalījās Igaunijas Vides ministrijas rīkotajā EEZ finanšu instrumenta programmas "Integrētā jūras un iekšējo ūdeņu apsaimniekošana" (programma EE02) noslēguma konferencē.

Pasākumu organizēja Igaunijas Vides ministrija sadarbībā ar Norvēģijas Vides aģentūru. Pasākumā piedalījās pārstāvji no Latvijas, Lietuvas, Norvēģijas, Polijas, Grieķijas un Bulgārijas, kā arī Igaunijas valsts institūcijām un zinātniskajiem institūtiem.

Noslēguma pasākumu Tallinā atklāja Igaunijas vides ministrs Marko Pomerants, uzsverot tīras vides un ūdens, ekosistēmu pakalpojumu principu nozīmību, kā arī Norvēģijas vēstnieks Igaunijā Dagfinns Sorli, paužot gandarījumu par veiksmīgo sadarbību starp Norvēģiju un Igauniju.

attēls

Pasākuma dalībnieki

Noslēguma pasākums bija organizēts kā pārskats un interaktīva diskusija par visām svarīgākajām programmas jomām – ekosistēmu pieeju jūras un iekšzemes ūdeņu vidē, klimata pārmaiņu nākotnes scenārijiem un Igaunijas pielāgošanās klimata pārmaiņām stratēģiju un rīcības plānu līdz 2030.gadam.

attēls

Igaunijas Vides ministrijas pārstāvji izsaka pateicību Norvēģijas Vides aģentūras pārstāvjiem par veiksmīgo sadarbību

Pieredzes apmaiņas pasākums notika EEZ FI programmas “Nacionālā klimata politika” papildu pasākumu ietvaros.