NFI projekts
logo

Eksperte Inga Vilka sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju izstrādājusi Norvēģijas pieredzē balstītu metodisko materiālu “Sasaistes izveidošana starp teritorijas attīstības plānošanu un budžeta plānošanu vietējā līmenī”. Metodiskais materiāls tapis Norvēģijas finanšu instrumenta 3.aktivitātes “Sasaistes izveidošana starp attīstības plānošanu un budžeta plānošanu vietējā līmenī” ietvaros.

Metodiskajā materiālā iekļauta informācija par pašvaldību budžeta plānošanas un pārskatu pilnveidošanas iespējām, Norvēģijas prakses piemēri, Latvijas pilotpašvaldību pieredze, kā arī ieteikumi pašvaldībām sasaistes izveidošanai starp attīstības plānošanu un budžeta plānošanu. 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija aicina apmeklēt kādu no reģionālajiem semināriem, kur katram semināra dalībniekam tiks nodrošināts metodiskais materiāls drukātā formātā.** 

Metodiskā materiāla elektroniskā versija pieejama šeit

Reģionālie semināri notiks: 

  • 10.novembrī Saldus novada domē, Avotu ielā 12;
  • 20.novembrī Līvānu novada domē, Rīgas ielā 77;
  • 24.novembrī Kokneses novada domē Melioratoru ielā 1; 
  • 30.novembrī Rīgā, VARAM telpās Peldu ielā 25.

Semināros gaidīti visu Latvijas pašvaldību attīstības plānošanas un budžeta plānošanas speciālisti, kā arī citi jomas interesenti. 

Tā kā vietu skaits pasākumos ir ierobežots, lūgums pirms tam pieteikties: http://ej.uz/regionalie_seminari

**Reģionālie semināri tiek finansēti no Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada programmas Nr.LV07 „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana" līdzekļiem.