NFI projekts
logo

Ņemot vērā to, ka projekta īstenošana tuvojas noslēgumam, ir izveidots pieredzes stāstu apkopojums par projekta rezultātiem, aicinot iepazīties ar 10 stāstiem no cilvēkiem, kuri piedalījušies projekta aktivitātēs.

Projekta stāsti sniedz ieskatu par galvenajiem projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” (Nr.4.3.-24/NFI/INP-002) rezultātiem un projekta aktivitātēs iesaistīto dalībnieku vērtējumiem par īstenotajām aktivitātēm. 

Stāstos apkopotas atbildes uz jautājumiem:

  • ko no iesaistes projektā ieguvusi dalībnieku pārstāvētā pašvaldība/reģions (kāda ir rezultātu pielietojamība ikdienas darbā), 
  • kādi ir bijuši būtiskākie dalībnieku personīgie ieguvumi pēc iesaistīšanās projekta aktivitātēs, 
  • kādas ir vērtīgākās atziņas, kuras gūtas projekta gaitā un 
  • kādas jaunas (vai jau projekta ietvaros īstenotas) aktivitātes būtu jāīsteno arī turpmāk saistībā ar pašvaldību un reģionu kapacitātes stiprināšanas jautājumiem.

Stāstu apkopojums pieejams šeit: Projekta pieredzes stāstu apkopojums