Preses relīzes

Rīga, 2019.gada 17.oktobrī – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM) tiks prezentēts OECD Vides raksturlielumu pārskats par Latviju pilnā versijā, kā arī notiks diskusijas, kurās vides un ekonomikas eksperti spriedīs par atkritumu apsaimniekošanu, lai pilnvērtīgāk īstenotu aprites ekonomikas principus gan valsts iestāžu un pašvaldību pārvaldēs, gan, lai radītu sociālās inovācijas.

 

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Vides raksturlielumu pārskatā Latvijai sniegtas rekomendācijas par atkritumu apsaimniekošanas jautājumiem un aprites ekonomikas principu iedibināšanu Latvijas tautsaimniecībā. Pamatojoties uz pārskatu, notiks paneļdiskusija un viedokļu apmaiņa par iespējamām rīcībām valsts ilgtspējīgas attīstības un klimatneitrālas ekonomikas kontekstā.

Publisko diskusiju ar uzrunu atklās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce un  OECD Vides departamenta direktors Dr. Rodolfo Leisijs (Rodolfo Lacy).

ministrs Juris Pūce: “OECD Vides raksturlieluma pārskats sniedz labu stimulu, lai virzītu uz priekšu Latvijas aprites ekonomikas stratēģiju, izvēloties konkrētas rīcības virzienus. Mums jāprot saskatīt iespējas kā veiksmīgāk izmantot resursus, tostarp tie var būt arī atkritumi. Tās ir iespējas attīstīt un radīt jaunas tehnoloģijas  inovatīvu produktu ražošanai un atkritumu pārstrādei, tādejādi saglabājot pēc iespējas ilgāk resursus  saimnieciskā apritē.”

OECD iepazīstinās ar Pārskatā paustajām atziņām par Latvijas kopējo progresu vides jomā un ieteikumiem virzībā uz oglekļa mazietilpīgu ekonomiku. Tāpat tiks prezentētas atziņas par atkritumu un citu materiālu labāku apsaimniekošanu, virzoties uz aprites ekonomiku. OECD komentēs arī par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un tās ilgtspējīgas izmantošanas veicināšanu un iespējām.  Savukārt pēc pilnā Vides raksturlieluma pārskata prezentācijas, norisināsies  paneļdiskusijas, kurās valsts pārvaldes, nozares uzņēmēju un profesionālo asociāciju, pašvaldību un citu sabiedrības grupu pārstāvji iztirzās jautājumus par to, kā īstenot aprites ekonomikas principus Latvijā – kā iesaistīt dažādas nozares un veicināt inovācijas ne tikai ražošanā un materiālu pārstrādē, bet arī sabiedrības uzskatos un uzvedības, un patēriņa modeļos.

Pārskata prezentācijas pirmā daļa jau notika šī gada 29. maijā ar ESAO Ģenerālsekretāra Anhela Gurijas (Angel Gurría) dalību. Tajā tika secināts, ka Latvija ir panākusi būtisku progresu vides snieguma uzlabošanā un iedzīvotāju labklājības paaugstināšanā un tai ir potenciāls veicināt zaļu izaugsmi un attīstīt klimatneitrālu ekonomiku. 17.oktobrī tiek publicēta Pārskata pilnā versija angļu un latviešu valodās, kas pieejama šeit. 

Pārskatu var uzskatīt par objektīvu un neitrālu novērtējumu par Latvijas vides rādītājiem un kā vērtīgu ieguldījumu mūsu valsts turpmākajā ilgtspējīgas attīstības un vides aizsardzības politikā.

Attels

----------------------------------------------------------------------

Informācija par OECD Vides raksturlielumu pārskatiem

OECD Vides raksturlielumu pārskata  (Environmental Performance Review – EPR) mērķis ir palīdzēt valstīm novērtēt progresu nacionālo un starptautisko vides saistību īstenošanā, veicināt valstu savstarpējo sadarbību un pieredzes apmaiņu, kā arī sniegt neatkarīgas, uz faktiem balstītas un mērķtiecīgas rekomendācijas tālākai vides snieguma uzlabošanai.

Kopš 1991.gada OECD aizsāka regulāru OECD dalībvalstu vides snieguma novērtēšanu. Vides raksturlielumu pārskats ir viens no diviem pārskatiem, kurus veic katrai OECD dalībvalstij (otrs ir Ekonomikas pārskats). To katrai OECD dalībvalstij veic vidēji reizi 6 – 7 gados.

Informāciju sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 
Tālr. 20200305; 67026533,
prese@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv