NFI projekts

2013. gada 14. decembrī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) kā Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” apsaimniekotājs noslēdza līgumu ar Latvijas Pašvaldību savienību (turpmāk – LPS) par iepriekš noteiktā projekta „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” (turpmāk – projekts) īstenošanu. Vairāk lasīt šeit.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 26.februāra noteikumu Nr.111 „Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” īstenošanas kārtība” (turpmāk – MK noteikumi) 36.punktu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) kā Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” (turpmāk – programma) apsaimniekotājs 2013. gada 18.jūlijā ir izsūtījis uzaicinājuma vēstules iepriekš noteikto projektu iesniedzējiem sagatavot un iesniegt projekta iesniegumus atbilstoši MK noteikumos minētajiem nosacījumiem un noteiktajai projektu iesniegumu iesniegšanas kārtībai.
Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš noteikts līdz 2013.gada 18.oktobrim.