Klimata pārmaiņas Vides aizsardzība
Ielūgums uz semināru

Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plāns laika posmam līdz 2030. gadam paredz, ka klimata pārmaiņu ietekmē palielināsies nokrišņu intensitāte un biežums, un to apliecina arī 2021.gada vasara, arvien vairāk aktualizējot lietus ūdeņu apsaimniekošanas problēmu.

Kaut arī ilgtspējīgie lietusūdeņu apsaimniekošanas risinājumi Latvijā kļūst arvien populārāki, joprojām ir izplatīta prakse pašvaldību saistošajiem noteikumiem un būvvaldes prasībām pieprasīt attīstītājiem konkrētus lietusūdeņu attīrīšanas risinājumus, piemēram, naftas produktu atdalītājus. Tajā pašā laikā, Rietumeiropas un Skandināvijas valstīs līdzīgas situācijās tiek izmantoti videi draudzīgi – ilgtspējīgi un zaļi risinājumi, kas vairākkārt pierādījuši savu efektivitāti.

Lai aktualizētu zaļo lietusūdeņu apsaimniekošanas risinājumu izmantošanu Latvijā, klasteris CLEANTECH LATVIA ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu īsteno projektu “Ilgtspējīgo lietus ūdeņu  apsaimniekošanas risinājumu izmantošanas metodiskie norādījumi un projektēšanas vadlīnijas”. Projekta ietvaros pieredzes bagāti Latvijas eksperti, tostarp, ilgtspējīgas attīstības ekonomists Jurijs Kondratenko, ūdenssaimniecības projektētāja Daina Ieviņa, ūdens kvalitātes eksperte Marta Zemīte un ainavu arhitekte Ilze Rukšāne, sadarbībā ar ekspertu Floris Boogaard no Nīderlandes, izstrādāja tehniskā atbalsta dokumentus mūsdienīgai lietus ūdeņu pārvaldībai – metodiskos norādījumus lietus ūdeņu attīrīšanai un projektēšanas vadlīnijas konkrētu risinājumu pielietošanai praksē.

Projekta ietvaros izstrādātie dokumenti būs vērtīgs tehniskais atbalsts pašvaldībām, plānojot un īstenojot klimata pārmaiņu pielāgošanās pasākumus, t.sk. stipru nokrišņu izraisītu plūdu riska mazināšanas pasākumus ES fondu plānošanas perioda 2021.g – 2027.g. investīciju programmās.  Ilgtermiņā izstrādātie dokumenti sekmēs ilgtspējīgu risinājumu pielietošanu Latvijas pašvaldībās, tādejādi uzlabojot apdzīvoto vietu noturību pret klimata pārmaiņām un samazinot ūdens objektu piesārņojumu.

Informācijas aprites veicināšanai un izpratnes radīšanai, projekta eksperti dosies uz piecām Latvijas pilsētām plānošanas reģionos, lai sīkāk iepazīstinātu ar sagatavotajiem metodiskajiem norādījumiem un projektēšanas vadlīnijām un diskutētu ar iesaistītajām pusēm par efektīvu izstrādāto dokumentu pielietošanu ikdienas darbā. Projektā plānoti sekojoši semināri:

  1. 27.08.2021 – Latgale / ZOOM;
  2. 03.09.2021 – Zemgale / Jelgava / ZOOM;
  3. 10.09.2021 – Kurzeme / Kuldīga / ZOOM;
  4. 17.09.2021 – Vidzeme / Valmiera / ZOOM;
  5. 28.09.2021 – Rīga.

Balstoties uz dalībnieku izrādīto interesi, reģionālie semināri norisināsies klātienē vai attālināti, savukārt noslēdzošais 28.septembra seminārs tiks pārraidīts tiešraidē CLEANTECH LATVIA Youtube kanālā, kā arī, lai piedalītos diskusijās, tam būs iespējams pieslēgties ZOOM platformā.

Pēc pasākumu norises semināru ieraksti būs atrodami CLEANTECH LATVIA mājas lapā un Youtube kanālā.

Detalizēta informāciju par katru pasākumu tiks ievietota CLEANTECH LATVIA Facebook lapā. Papildus informācijai par semināriem vai reģistrēšanos, lūdzam rakstīt uz e-pastu: betija@cleantechlatvia.com

Projekta ietvaros sagatavotie materiāli pieejami šeit: http://cleantechlatvia.com/lv/2016/12/10/4992/#toggle-id-5

Publikācija sagatavota ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālo atbalstu.