Preses relīzes Vides aizsardzība
Debesis

Sekojot Krievijas ugunsgrēku piedūmojuma pārvietošanās prognozei, gaisa kvalitātes prognožu modelī Copernicus redzams, ka rīt, 13.05., tas virzīsies pāri Latvijai, un 1,5 km augstumā no zemes virsmas CO koncentrācijas prognozētas ~0,34-0,46 mg/m3.

Rīt, 13.05., piezemes slānī Latvijas teritorijā var būt novērotas nedaudz paaugstinātas CO diennakts maksimālās koncentrācijas ~0.25-0.3 mg/m3.

CO koncentrācija pasliktināsies pavisam nedaudz, neradot riskus iedzīvotāju veselībai.

Pēc valsts tīklā vienīgās gaisa kvaliātes stacijas Liepājā statistikas datiem maijā diennakts vidējās koncentrācijas novērotas: 2019. gadā 0.24 mg/m3 un 2020. gadā 0.23 mg/m3.

MK noteikumos Nr. 1290 astoņu stundu robežlielums cilvēka veselības aizsardzībai ir 10 mg/m3, kas ir identisks Pasaules veselības organizācijas noteiktajam vadlīniju robežlielumam. Pasaules veselības organizācijai ir arī  vienas stundas robežlielums cilvēka veselības aizsardzībai, un tas ir 30 mg/m3.

14.05. piesārņojums ar gaisa masām kustēsies tālāk uz ziemeļiem un paaugstinājumus Latvijas teritorijā vairs netiek prognozēts.

Par LVĢMC

LVĢMC apkopo un apstrādā vides informāciju, veic vides monitoringu un informē sabiedrību par vides stāvokli, nodrošina zemes dzīļu fonda ģeoloģisko pārraudzību un zemes dzīļu racionālu izmantošanu, kā arī īsteno valsts politiku ģeoloģijas, meteoroloģijas, klimatoloģijas, gaisa kvalitātes un pārrobežu gaisa piesārņojuma ietekmes jomā.

 

Sanita Pelēķe
Sabiedrisko attiecību speciālists
Mob. tālr.: + 371 27337797
E - pasts: sanita.peleke@lvgmc.lv