Preses relīzes

Rīga, 2018. gada 10. oktobris. Šodien Tallinā, Igaunijā notika Latvijas un Igaunijas starpvaldību komisijas pārrobežu sadarbības veicināšanai sēde. To vadīja Igaunijas Valsts pārvaldes ministrs Janek Mäggi un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards. Sēdē piedalījās Latvijas vēstnieks Igaunijā Raimonds Jansons, Igaunijas vēstnieks Latvijā Arti Hilpus, kā arī Latvijas un Igaunijas nozaru ministriju, reģionu un pašvaldību pārstāvji. Latvijas un Igaunijas starpvaldību komisija pārrobežu sadarbības veicināšanai ir izveidota, lai vienotos par kopīgiem pasākumiem un aktivitātēm, kas palīdz nodrošināt brīvu darbaspēka, preču, pakalpojumu un kapitāla kustību Latvijas un Igaunijas pārrobežu reģionos, grozot vai papildinot attiecīgos tiesību aktus vai noslēdzot vienošanos starp valstīm. 
Uzrunājot abu valstu starpvaldību komisijas delegācijas, K.Gerhards norādīja, ka komisija ir nozīmīgs formāts, kurā Latvija un Igaunija var risināt pierobežu iedzīvotājiem svarīgus jautājumus, un savā ilgā pastāvēšanas laikā tā ir kļuvusi par efektīvu mehānismu juridisku un administratīvu šķēršļu risināšanai pierobežas reģionos. 
 

att.Šīs sēdes ietvaros abas puses vienojās turpināt darbu pie jautājumiem par veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanas pierobežas reģionos, strādājot pie līguma par veselības aprūpes savstarpējo palīdzību un sadarbību katastrofu novēršanas, gatavības un reaģēšanas jomā izstrādes; kā arī nodrošinot medicīnas pakalpojumu sniegšanu Latvijas pierobežas iedzīvotājiem Valgas slimnīcā. Tika diskutēts par sadarbības turpinājumu pārrobežu dzelzceļa savienojuma Rīga-Tartu attīstībā, meklējot iespējas vilcienu kustības sarakstu sinhronizācijai, kā arī veicot analīzi par Rīga - Tartu dzelzceļa līnijas atvēršanu pasažieru pārvadājumiem. 
Sanāksmē Tallinā tika apspriesti arī vairāki abu pušu speciālistu šogad izvirzītie pierobežu reģionu svarīgie jautājumi: prioritāri rekonstruējamo pierobežas ceļu posmu noteikšana un saskaņošana; prāmja savienojuma starp Kurzemi un Sāremā salu atjaunošanas iespējas izpēte; vienota ģeodēziskā pamatojuma izveide dzelzceļa līnijas RailBaltic izbūvei; savstarpējo pārrobežu glābšanas operāciju procedūru un plānu saskaņošana; kopējās iepakojumu depozīta sistēmas izveides iespēja. 
 

att..


Šo jautājumu izskatīšana un risināšana turpināsies abu valstu ekspertu darba grupu formātā un par rezultātiem tiks ziņots nākamajā Latvijas un Igaunijas starpvaldību komisijas pārrobežu sadarbības veicināšanai sēdē. Abu valstu starpvaldību komisijas delegāciju pārstāvji vienojās aktīvi piedalīties komisijas turpmākajā darbā, sekmējot komisijas sēdē pieņemto lēmumu īstenošanu, kā arī identificējot un analizējot citus potenciālos pārrobežu sadarbības šķēršļus starp abām valstīm. 
Papildus informācijai:  Sabiedrisko attiecību nodaļa Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija Tālr. 67026533, e-pasts: prese@varam.gov.lv www.varam.gov.lv