Preses relīzes

2019.gada 6.novembrī Latvijas un Igaunijas starpvaldību komisijas (SVK) pārrobežu sadarbības veicināšanai sēdē abas puses vienojās turpināt darbu pie jautājumiem par divpusējās sadarbības aktuālajiem jautājumiem par veselības aprūpi pierobežas reģionos, pārrobežu dzelzceļa savienojuma Rīga-Tartu attīstību, savstarpējo pārrobežu glābšanas operāciju procedūru un plānu saskaņošanu, kopējās iepakojumu depozīta sistēmas izveides iespējām, prāmja savienojumu starp Sāremā salu un Kurzemi, kā arī par prioritāri rekonstruējamajiem pierobežas ceļu posmiem.

Tika nolemts turpmāk izslēgt no nākamās SVK sēdes darba kārtības jautājumu par vienota ģeodēziskā pamatojuma izveidi dzelzceļa līnijas Rail Baltica izbūvei, jo abu valstu speciālistu SVK darba grupa paveica sākotnējus darbus, izpētīja iespējamos risinājumus, vienojās par turpmākiem soļiem, ko nostiprināja protokolā. Tālāk jautājumu risinās abu valstu atbildīgie dienesti kopā ar Rail Baltica projekta vadību.

Juris Pūce (AP!)” Sadarbība starp Latviju un Igauniju dažādos līmeņos un formātos vēsturiski ir bijusi aktīva un tā aizvien ir ārkārtīgi nozīmīga. Pārrobežu sadarbības komisijas panāktās vienošanās ir bijuši efektīvi risinājumi juridisku un administratīvu jautājumu risināšanai pierobežas reģionos. Kopīgi atrasti risinājumi jau tagad kalpo abu valstu iedzīvotāju labā un katru gadu saņemam jaunas iniciatīvas, kuras īstenojot varētu uzlabot pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem un veicinātu labvēlīgākus dzīves apstākļus pierobežas reģionā."

Sēdi vadīja vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce un Igaunijas Valsts pārvaldes ministrs Jāks Ābs (Jaak Aab). Sēdē piedalījās Latvijas vēstnieks Igaunijā Raimonds Jansons, Igaunijas vēstnieks Latvijā Arti Hilpuss (Arti Hilpus), kā arī Latvijas un Igaunijas nozaru ministriju, reģionu un pašvaldību pārstāvji.

Abu valstu starpvaldību komisijas delegāciju pārstāvji vienojās aktīvi piedalīties komisijas turpmākajā darbā, sekmējot komisijas sēdē pieņemto lēmumu īstenošanu, kā arī identificējot un analizējot citus potenciālos pārrobežu sadarbības šķēršļus starp abām valstīm.

Latvijas un Igaunijas starpvaldību komisija pārrobežu sadarbības veicināšanai ir izveidota, lai vienotos par kopīgiem pasākumiem un aktivitātēm, kas palīdz nodrošināt brīvu darbaspēka, preču, pakalpojumu un kapitāla kustību Latvijas un Igaunijas pārrobežu reģionos, grozot vai papildinot attiecīgos tiesību aktus vai noslēdzot vienošanos starp valstīm.

Informāciju sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 
Tālr. 20200305; 67026533,
prese@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv