NFI projekts
logo medium

2015.gada 19. un 20.februārī Latvijas pašvaldību pārstāvjiem bija iespēja iepazīties ar Norvēģijas kolēģu pieredzi pašvaldību attīstības plānošanas jautājumos - ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) atbalstu dodoties pieredzes apmaiņas braucienā uz Oslo (Norvēģijā)*.

Lai veicinātu sasaistes izveidošanu starp teritorijas attīstības un budžeta plānošanu vietējā līmenī, Latvijas pašvaldību pārstāvji 19.-20.februārī devās uz Oslo, kur tika iepazīstināti ar Norvēģijas pašvaldību un to finansēšanas sistēmu un pašvaldību attīstības plānošanas sistēmu. Tāpat bija iespēja vispārīgi iepazīties ar Norvēģijas pašvaldību informācijas un datu sistēmu KOSTRA un tās izmantošanu. 

Savukārt Norvēģijas vietējo un reģionālo pašvaldību asociācijas pārstāve dalījās pieredzē par “mācīties salīdzinot” („benchlearning”) metodi – kā, izmantojot datu sistēmas KOSTRA rādītājus, veidot dažādus pašvaldību funkciju/pakalpojumu pilnveidošanas tīklus, strādāt ar reģionālajām un vietējām pašvaldībām, koordinēt salīdzinošās veiktspējas un resursu izmantošanas efektivitātes analīzi. Šajā braucienā piedalījās Līvānu, Smiltenes, Saldus, Salacgrīvas, Alojas, Kokneses novada un Jūrmalas pilsētas pašvaldību pārstāvji. Dalībnieki tikās ar Norvēģijas Pašvaldību un modernizācijas ministrijas Pašvaldību departamenta pārstāvjiem, Norvēģijas vietējo un reģionālo pašvaldību asociācijas pārstāvi, Akershus reģionālā līmeņa pašvaldības un Skedsmo pašvaldības pārstāvjiem. Plānots, ka martā minēto pašvaldību pārstāvji uz Oslo dosies atkārtoti, lai detalizēti iepazītos ar KOSTRA sistēmu, un diskutētu par pieredzes pārņemšanas iespējām Latvijā. Tāpat nākamajā pieredzes apmaiņas pasākumā Latvijas pārstāvji viesosies arī Skedsmo pašvaldībā, lai gūtu praktiskus padomus un redzētu konkrētus piemērus, kā nodrošināt sasaistes starp attīstības un budžeta plānošanas procesu uzturēšanu vietējās pašvaldības līmenī. 

attēls

*Pieredzes apmaiņas brauciens tika īstenots Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta Nr.4.3.-24/NFI/INP-002 “Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” 3.aktivitātes ietvaros.