jtp

Projekta ietvaros š.g. 21. maijā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar biedrību “Baltijas Vides Forums” jau 6. gadu pēc kārtas organizēja Eiropas Jūras dienai veltītu konferenci. Šī gada tēma tika veltīta Jūras telpiskā plānojuma izstrādei, plānošanas sniegtajām attīstības iespējām un izaicinājumiem.

Latvija pirmo reizi izstrādā savu Jūras telpiskā plānojumu, kas palīdzēs sabalansēt ekonomisko, sociālo un vides attīstību Latvijas teritoriālajos ūdeņos un ekskluzīvi ekonomiskajā zonā.  Konferencē varēja uzzināt, kāpēc jūras telpa jāplāno, kā pie mums norit plānojuma izstrāde, kā arī smelties pieredzi no Lietuvas un Igaunijas kolēģiem, kuri arī pašreiz izstrādā šāda veida plānojumus.

Konferences dienaskārtība pieejama šeit.

Papildus informācija par plānojuma izstrādi ir pieejama:

http://jurasplanojums.net/
/lat/darbibas_veidi/tap/lv/?doc=13487
https://twitter.com/jurasplanojums

1