Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas pārstāvji laika periodā no 2017. gada 8. līdz 10. martam devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Reikjavīku (Islande), kuras ietvaros dalījās pieredzē par klimata pārmaiņu politiku Latvijā un iepazinās ar nacionālās siltumnīcefekta gāzu inventarizācijas sistēmu un klimata pārmaiņu ierobežošanas politiku Islandē.

Pieredzes apmaiņas brauciena ietvaros notika  tikšanās ar pārstāvjiem no  Islandes Vides un dabas resursu ministrijas, Islandes vides aģentūras un Reikjavīkas pašvaldības, kuri dalījās pieredzē par  siltumnīcefekta gāzu (turpmāk – SEG) emisiju samazināšanas politiku valsts un pašvaldību līmenī, kā arī  SEG inventarizācijas sagatavošanas procesu Islandē. Tikšanās laikā tika iegūta vērtīga informācija par kvalitātes kontroles un kvalitātes nodrošināšanas procesu SEG inventarizācijas sagatavošanā.

Vizītes laikā VARAM pārstāvji apmeklēja arī kompānijas Iceland New Energy LTD. un Icelandic Center of Excellence for Sustainable Use and Conservation of the Ocean, kuru ietvaros tika sniegtas prezentācijas par alternatīvām iespējām emisiju samazināšanai transporta un zivsaimniecības nozarē. Viens no Islandes mērķiem  emisiju samazināšanas jomā ir elektromobiļu izmantošanas  īpatsvara palielināšana valstī.

Islande ir viena no līderiem atjaunojamo energoresursu izmantošanā, 2014 gadā tika izmantoti aptuveni 85% no atjaunojamiem energoresursiem, no kuriem 66% ir ģeotermālā enerģija. Tikšanās noslēgumā VARAM pārstāvji apmeklēja Ģeotermālo elektrostaciju (Hellisheiði), kura atrodās Islades DR un ir trešā lielākā ģeotermālā elektrostacija pasaulē. Ģeotermālajā stacijā tiek īstenots  pētniecības projekts “CarbFix”, kura ietvaros ir  izstrādāta droša, vienkārša un ekonomiski izdevīga metode un tehnoloģija pastāvīgai CO2 uzglabāšanai bazaltā (iezī).

Darba vizītes nodrošināta Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009. – 2014. gada programmas “Nacionālā klimata politika” ietvaros sadarbībā ar Islandes Vides Aģentūru.