NFI projekts
logo

2015.gada 17. un 18.septembrī Latvijā viesojās attīstības plānošanas eksperti no Norvēģijas, lai iepazītos ar Latvijas pieredzi un dalītos ar Norvēģijas labās prakses piemēriem attīstības plānošanā. Noslēdzošais pieredzes apmaiņas pasākums notika Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada programmas projekta* laikā.

Norvēģijas ekspertu delegācija, kuru pārstāvēja Øyvind Sørlie no Gran pašvaldības, Per Erik Fonkalsrud no Opplandes reģionālās pašvaldības un Rolf Solvik-Nilssen no Grimstad pilsētas, apmeklēja Lucavsalu un tiekās ar Lucavsalas kopienas pārstāvjiem. Pasākumā piedalījās arī citu Latvijas kopienu pārstāvji, kuri bija iesaistījušies projekta kopienu apmācību programmā. Notika arī Mārupes pašvaldības apmeklējums, kur Norvēģijas kolēģi tikās ar pašvaldības pārstāvjiem un iepazinās ar pieredzi teritorijas plānošanā. Vizītes laikā tika apmeklēts Skultes dienas centrs un Jaunmārupes sabiedriskā ēka, kurā bija iespēja tikties arī ar Mārupes novada amatniekiem un mājražotājiem.

Pasākuma dalībnieki piedalījās arī noslēdzošajā projekta pašvaldību un kopienu apmācību seminārā. Klātesošie iesaistījās kopīgā diskusijā par projekta gaitā gūto pieredzi, turpmākajiem soļiem attiecībā uz kapacitātes stiprināšanas pasākumiem pašvaldībās un kopienās Latvijā, kā arī uzstājās ar prezentāciju par kopienas un pašvaldības veiksmīgas sadarbības piemēru attīstības plānošanā Norvēģijā.

Aizvadītā ekspertu vizīte Latvijā bija noslēdzošais pieredzes apmaiņas pasākums projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” ietvaros. Kopā kopš 2014.gada sākuma organizēti 15 pieredzes apmaiņas pasākumi, kuros piedalījās Latvijas un Norvēģijas attīstības plānošanas eksperti, 9 reizes pārstāvji no Norvēģijas viesojās Latvijā.

attēls

Informāciju sagatavoja: 

Laura Dimitrijeva

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas

Reģionālās politikas departamenta

Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas

vecākā konsultante (projekta koordinatore)

laura.dimitrijeva@varam.gov.lv 

Tel.: 66016780

Mob.: 25 749 711