NFI projekts
logo

Ar Norvēģijas finanšu instrumenta atbalstu 2015. gada 7. - 8.septembrī Latvijā notiks Latvijas valsts un pašvaldību iestāžu darbinieku pieredzes apmaiņas tikšanās ar Norvēģijas ekspertiem.

Eksperti no Norvēģijas viesosies Jelgavas novada pašvaldībā, kur tiksies ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Jelgavas domes pārstāvjiem. Klātesošie tiks iepazīstināti ar Jelgavas novada esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem, pašreizējo situāciju saistībā ar pašvaldības attīstības un budžeta plānošanu, kā arī līdzšinējo attīstības plānu ieviešanas novērtēšanu.

Tikšanās laikā Rīgā pasākuma dalībnieki no Norvēģijas, kā arī projektā iesaistīto pašvaldību un Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvji tiks iepazīstini ar rekomendācijām sasaistes veidošanai starp attīstības plānošanu un budžeta plānošanu vietējā līmenī. Vizītes ietvaros Norvēģijas eksperti - Turida Haugena (Turid Haugen), Ēriks Sveistrups (Erik Sveistrup) un Anderss Taksts (Anders Taxt) sniegs ieskatu Norvēģijas pieredzē un labās prakses piemēros pašvaldību budžeta un attīstības plānošanas jomā. Informēs par Norvēģijas pašvaldību vadības sistēmu, tai skaitā plānošanu pašvaldībā saskaņā ar Plānošanas un Būvniecības likumu, kā arī budžeta plānošanu vietējā līmenī Norvēģijā. Tie būs praktiski piemēri no Skedsmo pašvaldības. Pasākumā piedalīsies arī pārstāvji no projektā iesaistītajām pilot-pašvaldībām - Jūrmalas pilsētas, Alojas novada, Kokneses novada, Salacgrīvas novada, Saldus novada un Līvānu novada. Klātesošie diskutēs par valstu pieredzi un ciešākas sasaistes izveidošanu starp budžeta un attīstības plānošanu pašvaldībā. Tikšanās laikā tiks saņemti Norvēģijas ekspertu ieteikumi Latvijas pašvaldībām turpmākai budžeta un attīstības plānošanas sasaistes pilnveidošanai. 

Pieredzes apmaiņas pasākumi tiek finansēti no Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada programmas Nr.LV07 „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana" līdzekļiem