Preses relīze
Rokasspiediens

Parīze, 2021.gada 22. septembrī – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs (A/P!) šodien tiksies ar jauno Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) ģenerālsekretāru Matiasu Kormanu (Mathias Cormann) un pārruns būtiskas aktualitātes Latvijas digitālajā politikā, tostarp gaidāmās OECD ministru padomes jautājumus. 

Tikšanās notiek OECD gadadienas zīmē un tās laikā paredzēts pārrunāt Latvijas Digitālās transformācijas pamatnostādņu izvirzītos mērķus 2027.gadam, zaļāku un videi draudzīgāku tehnoloģiju un informācijas sistēmu attīstību, ņemot vērā, ka digitālā ekonomika nepārprotami ir parādījusi zaļās transformācijas nozīmi un tās galveno lomu klimata un vides jautājumu risināšanā. Tāpat tiks pārrunāta Starptautiskās rīcības programma klimata jomā (IPAC), kam pievienojusies arī Latvija.

Ministrs Artūrs Toms Plešs: “Latvijas un OECD kopdarbs starptautiskās nozīmes “Going Digital” projektā ir kā piemērs pārdomātas un ilgtspējīgas pārvaldības ietekmei digitālajā politikā. OECD ieteikumi nekavējoties tika pārvērsti reālā darbībā, savukārt “Digitālās transformācijas pamatnostādnēs 2021.–2027.gadam” esam izvirzījuši vēl ambiciozākus mērķus gan attiecībā uz digitālo prasmju uzlabošanu, gan uzņēmumu digitalizācijas veicināšanu, lai Eiropas Savienības digitālajā desmitgadē Latvija digitālo telpu attīstu kā vienotu ekosistēmu.”

Tikšanās laikā plānots pārrunāt arī zaļās informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (IKT) izšķirošo nozīmi gan ilgtspējīgai ekonomikai, gan arī kā vienu no galvenajiem virzītājspēkiem cīņā pret klimata pārmaiņām. Ministrs aicinās akcentēt OECD Ministru padomes 2021. gada darba kārtībā zaļu un videi draudzīgu  tehnoloģisko attīstību, lai veicinātu tehnoloģiskā progresa ciešāku sasaisti ar videi draudzīgām tehnoloģijām, piemēram, attiecībā uz videi draudzīgas elektroenerģijas izmantošanu.  Tāpat ministrs plāno uzsvērt Latvijas pieredzi ilgtspējīgā digitālā attīstībā. Proti, zaļo publisko iepirkumu valsts IKT infrastruktūrai, plānoto valsts federētā mākoņa izveidi, kas samazinās informācijas sistēmu radīto enerģijas patēriņu un ietekmi uz vidi, uzsverot arī aprites ekonomikas nozīmi kā ilgtspējīgas ekonomikas vienu no stūrakmeņiem.

Tāpat tikšanās laikā plānots apspriest Starptautisko rīcības programmu klimata jomā. Tā ir divu gadu programma, kur apvienojušās līdzīgi domājošas valstis projektā par klimata un ekonomiskās noturības veidošanu pārejā uz ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju. Praktiskie OECD ieteikumi būtu nozīmīgs papildinājums plānoto un esošo pasākumu uzlabošanai klimata politikas īstenošanas jomā gan nozaru, gan reģionālā, gan vietējā līmenī.

Tāpat, ņemot vērā savienojamības un 5G aktualitāti, ministrs ielūgs OECD ģeneralsekretāru uz ikgadējo 5G techritory forumu, kas novembra beigās notiks Rīgā.  Savienojamība un dati ir daudzu nozaru tehnoloģiju un inovāciju attīstības veicinātāji un balsta ekonomikas, tostarp preču un pakalpojumu, konkurētspēju. Likumsakarīgi, ka arī ministrijas izstrādātajās digitālās transformācijas pamatnostādnēs viens no virsuzdevumiem ir rūpēties par jaunu spēju attīstīšanu jomās, kas ir būtiskas izaugsmei un konkurētspējai ilgtermiņā, piemēram, – izveidot pamatu nākamās paaudzes savienojamību.