Preses relīzes

Vakar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs (AP!) apmeklēja “Draugiem Group” uzņēmumu “Mapon”, lai sekmētu valsts sektora un komersantu sadarbību, tai skaitā paplašinot to digitālo risinājumu un datu apmaiņas pilnveidē.

Ar ministru tikās uzņēmuma vadītāji Ingus Rūķis un Andris Dzudzilo. Uzņēmuma pārstāvji atzinīgi novērtēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) īstenoto politiku atvērto datu jomā. “Draugiem group” pārstāvji izteica gatavību arī no savas kā komersantu puses piedāvāt valsts sektoram sev pieejamos un uzkrātos datus, piemēram, unikālus transporta plūsmas uzskaites datus un citus. Klātesošie vienojās par turpmāku sadarbību, lai uzklausītu ministrijas un nozares pārstāvju aktualitātes un vajadzības digitālās izaugsmes straujākā veicināšanā. 

Ministrs Plešs un “Mapon” pārstāvji pārrunāja arī jautājumus, kas saistīti ar klimata pārmaiņu ierobežošanas iespējām, kur šo mērķu sasniegšana arvien aktuālāka kļūst arī uzņēmumiem, piemēram, klātesošie sprieda par transporta izmešu mērīšanas risinājumu ieviešanu un šo datu izmantošanas iespējām.

Tāpat ministrs Plešs iepazinās ar uzņēmumā ieviestām inovācijām darba vidē, kā arī sprieda par plašāku speciālistu apmācību iespējām, arvien uzsverot zinošu informācijas komunikāciju tehnoloģiju jomā strādājošo trūkumu un iezīmējot ministrijas turpmāko rīcību, lai panāktu ne vien zinošu speciālistu pieaugumu, bet arī visas sabiedrības prasmes, izmantojot digitālus pakalpojumus.

2021.gada 6. jūlijā Ministru kabinetā tika apstiprinātas “Digitālās transformācijas pamatnostādnes 2021. – 2027.gadam”, kur kā viens no attīstības virzieniem iekļauts “Digitālās prasmes un izglītība”, kura ieviešanai līdz 2027. gadam indikatīvi paredzēts vairāk nekā 203 milj. eiro finansējums,  ko veido gan finanšu līdzekļi no valsts budžeta,  gan ES atbalsta politiku instrumenti, kā arī citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti.

Papildus Latvijas Atveseļošanas fonda plānā iekļautajā “Digitālā transformācija” sadaļā paredzēts rīcības virziens “Digitālo prasmju attīstīšana”, kura ieviešanai līdz 2026.gadam Latvija iezīmējusi vairāk nekā 94 milj. eiro digitālo prasmju attīstībai visām sabiedrības grupām, tostarp sociāli neaizsargātajām sabiedrības grupām, kā arī uzņēmējiem. Finansējums paredzēts gan pamatprasmju, gan augstāka līmeņa digitālo prasmju un spēju attīstībai.

 

Informāciju sagatavoja

Agnese Vārpiņa
Ministra padomniece komunikācijas un sabiedrisko attiecību jautājumos
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr. 67026478
e-pasts: agnese.varpina@varam.gov.lv

www.varam.gov.lv