Latvijas reģions

Piektdien, 2021. gada 20. augustā vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs piedalās Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) 31. kongresā, kas norisinās Salacgrīvā. Uzrunājot valsts augstākās amatpersonas, pašvaldību deputātus un kongresa delegātus, ministrs akcentē administratīvi teritoriālās reformas nestos ieguvumus un pārmaiņu nestās iespējas iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai reģionos.

Ministrs Plešs: “Latvija šobrīd pārliecinoši iesoļojusi jaunā attīstības stadijā. Pašvaldību reforma, kas stājusies spēkā šī gada 1. jūlijā, ir ne vien pagrieziena punkts Latvijas vēsturē, bet arī pavisam reāla iespēja gudri, ilgtspējīgi un mūsdienīgi pārveidot un pilnveidot valsts un pašvaldību pārvaldību. Turklāt ieviestā reforma kalpo par platformu nākamajām ilgi gaidītajām reformām citās nozarēs, tostarp izglītībā, veselībā, transportā un citos sektoros. Šīs iespējas gudri jāizmanto iedzīvotāju dzīves līmeņa celšanai, tādēļ novēlu jaunievēlētājai pašvaldību vadībai izmantot šo pārmaiņu sniegto impulsu un līdzdarboties arvien plaukstošākas valsts veidošanā.”

Pašvaldību reforma iedzīvotājiem un valstij kopumā sniegs būtiskus ieguvumus un nodrošinās līdzsvarotāku reģionālo attīstību, mazinot nevienlīdzības plaisu starp Rīgu un pārējo Latviju un vienlaikus stiprinot sadarbību starp reģioniem un pilsētām. Tāpat VARAM turpina īstenot investīciju programmu gan aizdevumu, gan grantu veidā Administratīvi teritoriālās reformas mērķu sasniegšanai, lai pašvaldībām sniegtu nepieciešamo atbalstu iedzīvotājiem un novadam būtisku iniciatīvu realizēšanai.

Tā, piemēram, VARAM turpina uzsākto aizdevumu programmu pašvaldību investīciju projektiem pandēmijas seku mazināšanai uz tautsaimniecību, lai iespējami mazinātu Covid-19 negatīvo ietekmi uz ekonomiku. Finansējums pieejams virknei dažādu projektu realizēšanai, tostarp pašvaldības transporta infrastruktūras attīstībai un pašvaldības autoceļu un ielu kompleksa infrastruktūrā ietilpstošo tiltu, pārvadu un estakāžu būvniecībai vai pārbūvei. Turklāt, lai iespējami plašāk sniegtu atbalstu visa veida pašvaldību projektiem, VARAM uzsāktajā aizdevumu programmā paredzēts arī īpašs, līdz 400 000 eiro aizdevums, kas izmantojams pašvaldības ieskatā nozīmīgu projektu realizēšanā.

Tāpat arī VARAM izstrādātā valsts reģionālo un vietējo autoceļu pārbūves un atjaunošanas investīciju programma administratīvi teritoriālās reformas kontekstā  300 milj. euro apmērā paredz to valsts reģionālo un vietējo autoceļu atjaunošanu un pārbūvi, kas nozīmīgi iedzīvotāju mobilitātei.

Ministrs informēs klātesošos arī par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) īstenotajām un virzītajām iniciatīvām, kas tiešā veidā saistītas ar līdzsvarotas reģionālās attīstības nodrošināšanu visā Latvijas teritorijā, tai skaitā, uzsverot ieguvumus, kas sagaidāmi pēc jaunā Pašvaldību likuma stāšanās spēkā.

Plānots, ka jaunais likums stāsies spēkā 2022.gada 1.janvārī. Kā viens no būtiskākajiem aspektiem ir akcents uz nepieciešamību pēc augstākas sabiedrības iesaistes pakāpes lēmumu pieņemšanā un efektīvākiem instrumentiem, kas nodrošinātu pēc iespējas plašāku jaunajā novadā iekļauto administratīvo teritoriju iedzīvotāju viedokļu uzklausīšanu un izvērtēšanu būtiskos ar pašvaldību darbību saistītos jautājumos.

 

Informāciju sagatavoja:
Miks Strazdiņš
Ministra padomnieks komunikācijas jautājumos
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr. 67026430, 20121021
e-pasts: miks.strazdins@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv