Preses relīzes

Šodien, 30.jūlijā vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs (AP!) tiksies ar Lauksaimniecības statūtsabiedrību asociācijas valdes priekšsēdētāju Kasparu Melni un apmeklēs vienu no lielākajām saimniecībām - SIA “Pampāļi” saimniecību Saldus novadā.

Ministrs Plešs: “Klimata krīzes novēršana prasa visu nozaru aktīvu līdzdalību, it īpaši to, kas rada būtisku slogu uz vides kvalitāti. Lai veiktu nepieciešamo pāreju uz nozares ilgtspējīgu attīstību, mērķtiecīgi ir jāizmanto gan valsts budžeta līdzekļi, gan Eiropas Savienības sniegtais finansiālais atbalsts. Ministrija ir atvērta savstarpējam dialogam un aktīvai rīcībai nepieciešamā atbalsta nodrošināšanā, lai sekmētu lauksaimniecības nozares modernizēšanu, rastu arvien jaunus resursu optimizēšanas veidus, radītu jaunas darba vietas un attīstītu jaunas saimnieciskās darbības jomas, rezultātā padarot Latviju zaļāku.”

Pagājušajā nedēļā ar biškopju saimniecību apmeklējumu ministrs Plešs uzsāka reģionālo vizīšu ciklu, lai tiktos ar lauksaimniekiem un pārrunātu viņiem aktuālākos ministrijas kompetencē esošus jautājumus, kā arī Zaļā kursa uzstādītos mērķus Eiropas Savienības dalībvalstīm un nozares “zaļināšanās” iespējas.