Pašvaldības Preses relīzes
Dators

Trešdien, 21.aprīlī, tiešsaistē plkst.14:00 vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs (AP!) sasaucis Dundagas novada domes ārkārtas sēdi ar darba kārtību par domes priekšsēdētāja ievēlēšanu.

Ministrs Plešs: “Dundagas novada domes deputātu nespēja ilgstoši vienoties par piemērotāko kandidātu domes priekšsēdētāja amatam liecina, ka dome nespēj nodrošināt pilnvērtīgu pašvaldības darbību. Joprojām nav saņemta domes atbilde uz ministrijas 1.aprīļa vēstuli ar atkārtoto aicinājumu lemt par domes priekšsēdētāja ievēlēšanu, taču ir saņemtas iedzīvotāju sūdzības par domes darbu. Vēlos vērst uzmanību, ka deputāta darbības galvenais uzdevums ir vietējo iedzīvotāju interešu pilnvērtīga pārstāvēšana. Lai pašvaldības funkcijas tiktu pilnvērtīgi īstenotas jautājumos, ko var izlemt tikai pašvaldības vadītājs vai vietnieks, pašvaldībai ir jāpieņem lēmums un jāvienojas par Dundagas novada domes vadītāja kandidatūru. Īpaši svarīgi tas ir laikā, kad pašvaldībās rit darbs pie labāko risinājumu izstrādes, lai apvienotos jaunajās teritorijās pēc pašvaldību reformas.”

Dundagas novada domes priekšsēdētāja Alda Felta un viņa vietnieka Jāņa Mauriņa pilnvaras beidzās līdz ar Dundagas novada 2021. gada 28. janvāra domes sēdi. Līdz ar to jaunais domes priekšsēdētājs un vietnieks bija jāievēl līdz šī gada 28. martam. Tas joprojām nav izdarīts, lai arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) vairākkārt norādījusi uz Dundagas novada deputātu likumā noteikto pienākumu atbilstošos termiņos ievēlēt pašvaldības vadību.

Atgādinām, ka ministrija 2021.gada 1.aprīlī domei nosūtīja vēstuli, kurā atkārtoti aicināja nekavējoties lemt par domes priekšsēdētāja un viņa vietnieka ievēlēšanu. Ministrija norāda, ka kopš 2021. gada 28. marta ir notikušas trīs domes sēdes un nevienā no tām netika iekļauts jautājums par domes priekšsēdētāja ievēlēšanu, kā arī dome joprojām nav sniegusi atbildi un skaidrojumu par apstākļiem, kas liedz izpildīt vienu no domes deputātu pienākumiem – ievēlēt domes priekšsēdētāju un viņa vietnieku.

Ministrs norāda, ka domes priekšsēdētāja neievēlēšanas rezultātā tiek kavēts pašvaldības darbs, piemērām, Dundagas novada pašvaldība ar balsstiesībām nav pārstāvēta Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas darbā, domes finanšu komitejas sēdes nenotiek un jautājumi tajās netiek izskatīti u.c.  Kā norāda ministrs, pašvaldību reformas sekmīgai ieviešanai, būtisks darbs šobrīd norit finanšu komisijās, kur jaunveidojamo pašvaldību vadītāji lemj par jaunā novada attīstības jautājumiem un pārstāv iedzīvotāju intereses.

Lai tiktu īstenota pašvaldību pārraudzība, ar likumu "Par pašvaldībām" ministram un citām institūcijām piešķirta virkne tiesību, tai skaitā ministrs ir tiesīgs pieprasīt, lai tiek sasaukta domes ārkārtas sēde, kā arī izdot rīkojumu par domes atlaišanu, ja pašvaldība divu mēnešu laikā nav ievēlējusi domes priekšsēdētāju, viņa vietnieku vai pastāvīgās komitejas. Tādā gadījumā Saeima var iecelt pašvaldībā pagaidu administrāciju. Uzraugošajai iestādei ir iespēja izvēlēties konkrētajam gadījumam visatbilstošāko līdzekli. VARAM stingri iestājas par to, ka Dundagas novada pašvaldībai jāievēro normatīvais regulējums un laikam līdz pašvaldību vēlēšanām jānodrošina pilnvērtīgs domes darbs.