Augs spuldzē

Rīga, 2021. gada 22. janvārī – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs tiešsaistē tikās ar jaunievēlēto Saeimas Tautsaimniecības komisijas Vides un klimata apakškomisijas priekšsēdētāju deputāti Daci Rukšāni-Ščipčinsku.

Ministrs Plešs (AP!): “Esmu priecīgs, ka komisiju vadīs cilvēks ar patiesu vēlmi padarīt Latviju par arvien zaļāku valsti, turklāt Dace ir apņēmusies turpināt sadarbību ar ministriju, lai kopīgiem spēkiem īstenotu izvirzītos klimata politikas plānus, tādēļ nešaubos, ka, likumdevējam un izpildvarai sastrādājoties, izlēmīgi stāsimies pretī mūslaiku izaicinājumiem.” 

Ministrs informēja par aktualitātēm saistībā ar iecerēto un uzsākto vides politikas jautājumos, tostarp par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu enerģētikas, transporta un lauksaimniecības nozarēs, virzību uz klimatneitralitāti un atkritumu apsaimniekošanas reorganizāciju. Tikpat būtiska loma Zaļā kursa pilnvērtīgai īstenošanai ir depozīta sistēmas palaišana un vienreizlietojamās plastmasas aizliegums, kas stāsies spēkā šīgada jūlijā.

Abi ir vienisprātis, ka viens no būtiskākajiem aspektiem klimata politikas kontekstā ir domāšanas jautājums, jo vides aizsardzība un ekonomiskā attīstība nereti tiek aplūkoti kā divi savstarpēji izslēdzoši jēdzieni, taču patiesībā šī ir iespēja virzīt Latvijas ekonomiku modernā, konkurētspējīgā un klimatneitrālā gultnē. Tā, piemēram, gan Plešs, gan Rukšāne-Ščipčinska uzskata, ka, sakārtojot atkritumu apsaimniekošanas nozari, tiks iedzīvinātas aprites ekonomikas pamatnostādnes, un atkritumi kļūs par atkārtojami lietojamu resursu un izejmateriālu. 

Dace Rukšāne-Ščipčinska (AP!): “Saruna ar VARAM ministru Artūru Tomu Plešu bija ļoti vērtīga, izskatījām aktuālos jautājumus vides aizsardzības un klimata pārmaiņu jomā. Esam vienisprātis, ka vēl ir daudz darāmā, lai mēs Latvijā pieņemtu pārdomātus lēmumus ilgtspējīgai attīstībai un zaļai nākotnei.”

Gan ministrs, gan Vides un klimata apakškomisijas priekšsēdētāja atzīst, ka, neskatoties uz to, ka skatāmo jautājumu loks ir plašs, jārīkojas izlēmīgi, plānveidīgi un gudri, jo tikai zinātnē un datos balstīti lēmumi spēj nodrošināt ilgtermiņa attīstību.

Sarunas nobeigumā abi uzsvēra, ka liela loma ir sabiedrības izglītošanai un iesaistei vides aizsardzībā, jo ikviens Latvijas iedzīvotājs ir līdzatbildīgs par to, kādu vidi nodosim nākamajām paaudzēm.

Informāciju sagatavoja:
Miks Strazdiņš
Ministra padomnieks komunikācijas jautājumos
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr. 67026430
e-pasts:miks.strazdins@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv