Ministra tikšanās ar Izraēlas vēstnieci

Šodien vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce (AP!) iepazīšanās vizītē tikās ar Izraēlas vēstnieci Latvijā Orli Gilu, lai apspriestu prioritātes vides jomā un  Eiropas Zaļā kursa* jautājumus.

Tikšanās laikā pārrunātas sadarbības iespējas resursu atkārtotas izmantošanas veicināšanai, it īpaši būvniecības atkritumu, nolietoto riepu, stikla atkritumu un komposta materiāla izmantošanas iespējas.

Ministrs J.Pūce (AP!): “Resursu efektīva un atkārtota izmantošana ir būtiska, lai Latvija virzītos uz aprites ekonomikas principu īstenošanu visos tautsaimniecības sektoros. Atrodot veidus, kā efektīvi izmantot materiālus, ko šobrīd uzskatām par atkritumiem, vienlaikus nodrošināsim gan ieguvumus videi, gan ekonomikas nozarēm un radīsim jaunas darbavietas.”

Tāpat ministrs informēja par Latvijas īstenotajām aktivitātēm un izaicinājumiem bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas jomās, kā arī citiem vides aizsardzības izaicinājumiem. 

Ministrija atbalsta arī ambiciozu politiku klimata jomā. Eiropas Zaļajam kursam ir jābūt vienam no galvenajiem instrumentiem ES atveseļošanas plānā ilgtspējīgai un noturīgākai Eiropai.

Latvija šā gada sākumā iesniedza Eiropas Komisijai Latvijas stratēģiju klimata neitralitātes sasniegšanai līdz 2050. gadam, kas saskan ar ES mērķiem klimatneitralitātes jomā.

Viens no galvenajiem instrumentiem valsts līmenī ir nesen apstiprinātais Latvijas rīcības plāns pārejai uz aprites ekonomiku 2020. – 2027. gadam, kas palīdzēs valstiskā līmenī pāriet uz aprites ekonomikas modeļa ieviešanu Latvijā. 

Latvija ir strādājusi pie vairākām iniciatīvām, lai nodrošinātu ekonomikas atveseļošanos no Covid-19 krīzes radītajām sekām. Kopš Covid-19 pandēmijas sākuma, valdība apstiprinājusi vairākus atbalsta pasākumus, tostarp vairākus pašvaldību investīciju projektus, ko piedāvājusi VARAM ar mērķi atbalstīt ekonomiku vienlaikus samazinot siltumnīcefekta gāzu emisijas.

Diplomātiskās attiecības starp Latviju un Izraēlu tika nodibinātas 1992. gada 6. janvārī. 1992. gada oktobrī Izraēla atvēra savu vēstniecību Latvijā. Kopš 1995. gada 21. februāra Izraēlā strādā Latvijas vēstniecība.

*Zaļais kurss ir jauna ES izaugsmes stratēģija, lai radītu taisnīgu un pārticīgu sabiedrību ar mūsdienīgu, resursefektīvu un konkurētspējīgu ekonomiku, kurā (SEG) neto emisijas 2050. gadā samazinātos līdz nullei.

Informāciju sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr. 20200305; 67026533,
e-pasts: prese@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv