atkritumu izgāztuve

Rīga, 2020. gada 14. oktobrī – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce(AP!) šodien apmeklē uzņēmuma SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības “Piejūra”” atkritumu poligonu “Janvāri”. Ministrs apskatīs sadzīves atkritumu poligona “Janvāri” teritoriju, iepazīsies ar poligona darbību un apsaimniekošanas kārtību, tiksies ar AAS “Piejūra” pārstāvjiem, lai runātu par aktuālo atkritumu apsaimniekošanā Latvijā.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavotais informatīvais ziņojums “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģionu attīstību Latvijā pēc 2020. gada" paredz reformu, pārskatot sadzīves atkritumu reģionu robežas un poligonu funkcijas, pārejot no desmit sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģioniem uz pieciem.

Atkritumu noglabāšanas poligonu optimizācija paredz, ka pēc pārejas perioda beigām, proti, sākot no 2024. gada, katrā no atkritumu reģioniem tiks specializētas atkritumu apsaimniekošanas darbības. Atkritumu apglabāšanas un bioloģisko atkritumu pārstrādes funkcija turpmāk tiks nodrošināta vienā no atkritumu poligoniem katrā reģionā, bet pārējie sadzīves atkritumu poligoni tiks restrukturizēti par atkritumu apsaimniekošanas centriem, specializējot to funkcijas.

Poligons “Janvāri” ir viens no pieciem, kur plānots saglabāt atkritumu apglabāšanas funkcijas arī pēc 2023. gada. Tāpat poligonā paredzēts turpināt attīstīt bioloģisko atkritumu pārstrādi, veikt atkritumu šķirošanu un pāršķirošanu, no atkritumiem iegūta kurināmā sagatavošanu.

Atkritumu apsaimniekošana ir viens no būtiskākajiem virzieniem Eiropas Savienības (ES)  un Latvijas vides aizsardzības un resursu labas pārvaldības un apsaimniekošanas jomā. Atkritumu apglabāšanas poligonu nozīme ES aizvien samazinās un lielāka nozīme, līdz ar visaptverošu aprites ekonomikas priekšsacījumu ieviešanu, ir atkritumu pārstrādei, resursu atkārtotai izmantošanai un reģenerācijai. Turklāt ES valstis virzās uz noteiktu mērķi- sākot no 2035. gada ES poligonos varēs apglabāt ne vairāk kā 10% no kopējā sadzīves atkritumu apjoma. Šobrīd tie ir vairāk kā 60%.

Informāciju sagatavoja:
Agnese Vārpiņa
Ministra padomniece komunikācijas un sabiedrisko attiecību jautājumos
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr. 67026478
e-pasts: agnese.varpina@varam.gov.lv

www.varam.gov.lv