pūce

2020.gada 13. un 14. augustā Kuldīgā vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce (AP!) tiksies ar Reģionālo attīstības centru apvienības (RACA) pārstāvjiem, lai apspriestu administratīvi teritoriālās reformas ieviešanu, pārrunātu pašvaldību reformas valsts un reģionālo ceļu programmu, kā arī diskutētu par administratīvajiem reģioniem, jauno Pašvaldību likumu un pašvaldību iespējām iegūt Eiropas Savienības (ES) fondu līdzfinansējumu un valsts aizdevumu pašvaldību projektu īstenošanai.

Ministrs Juris Pūce: “Līdz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pieņemšanu  jaunajās administratīvajās teritorijās esošo pašvaldību atbildība ir kopīga darba uzsākšana. Iedzīvotāju interesēs ir būtiski teritorijas attīstību plānot kopsakarībās ap reģionālās un nacionālās nozīmēs centriem, kur ekonomiskā aktivitāte un pieprasījums pēc pakalpojumiem ir augstāks. Ministrija paredzējusi virkni atbalsta veidu, lai pašvaldību reforma pēc iespējas veiksmīgāk tiktu ieviesta un iedzīvotāji ikvienā Latvijas novadā reformas pozitīvo pienesumu izjustu pēc iespējas ātrāk.”

Līdz nākamajām vēlēšanām pašvaldībām ir aptuveni gads, lai sagatavotos apvienošanās procesam un pilnveidotu savu darbību. Šim mērķim ministrija paredzējusi kopsummā 9,1 milj. eiro finansējumu gan novadu apvienošanās projektu un plānošanas dokumentu izstrādei, gan papildu izmaksu segšanai pēc apvienošanās, gan metodisku atbalstu pašvaldībām apvienošanās procesā un pārvaldes organizēšanā.

Tāpat ar RACA pārstāvjiem paredzētas diskusijas par jauno Pašvaldību likumu, kas top ar mērķi modernizēt pašvaldību pārvaldību un atrisināt vairākus būtiskus jautājumus – piemēram, precizēt pašvaldību funkcijas, nodalīt lēmējvaru no izpildvaras, nostiprināt pašvaldības izpilddirektora lomu, kā arī ministra J.Pūces būtiska prioritāte ir jaunajā likumā noteikt daudz plašākas sabiedrības iesaistes iespējas pašvaldības lēmumu pieņemšanā, tostarp paredzot līdzdalības budžeta ieviešanu.

Ar tikšanās dalībniekiem ministrijas pārstāvji pārrunās arī pašvaldību aizņēmumu pieejamību un to iespējas realizēt jaunus projektus ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību.

Strādājot pie ekonomikas atveseļošanas plāna,  ministrs Pūce piedāvāja atbalstīt tādus pašvaldību projektus, kas ir ar augstu gatavības pakāpi un to īstenošanas darbi var sākties jau šogad, lai uzreiz var nodrošināt darba iespējas un projektu īstenošanas rezultātā radītu jaunas darba vietas un iespējami ātrā laikā sniegt pienesumu tautsaimniecībai.  Kopš atbalsta ieviešanas š.g. jūnijā, atbalstīts kopumā 181 projekts par 90 803 764 eiro, t.sk. valsts aizdevuma atbalsts 66 879 853 eiro. Starp šiem projektiem atbalstu saņēmis 21 reģionālās nozīmes attīstības centrs ar atbalstītiem 45 projektiem  par 22 665 818 eiro, t.sk. valsts aizdevuma atbalstu 16 978 294 eiro.

Tāpat ministrs Pūce informēs RACA pārstāvjus par VARAM panāktu atbalstu jaunu bērnudārzu būvniecībai vai paplašināšanai, lai mazinātu rindu uz bērnudārziem pašvaldībās, kur šī problēma pastāv. No RACA biedriem investīciju projekti ar kopējo valsts budžeta aizdevuma apmēru 831 564 eiro jau atbalstīti Siguldas un Tukuma novados. Šobrīd norit otrā kārta investīciju projektu iesniegšanai un pašvaldībām ir iespējas pieteikt investīciju projektus līdz 17.augustam.

Paredzēts apspriest arī VARAM izstrādāto pašvaldību reformas valsts reģionālo un vietējo ceļu atjaunošanas un pārbūves programmu. Lai nodrošinātu mobilitātes iespējas jaunajās pašvaldībās, līdz ar to veicinātu reģionu attīstību, VARAM sadarbībā ar plānošanas reģioniem un “Latvijas Valsts ceļi” izstrādājusi atjaunojamo ceļu karti. Aptuvenās izmaksas ir 300 miljoni eiro, paredzot sakārtot līdz pat aptuveni 900 km valsts reģionālo un vietējo autoceļu. Darbus plānots sadalīt trīs posmos - 2021.gadā tiks sakārtoti autoceļi ~ 416 km garumā, 2022.gadā ~ 335 km, bet 2023.gadā ~127 km. Vairāku reformas kontekstā būtisku ceļu posmu sakārtošanai rasts finansējums jau 2020.gadā.

Ar RACA biedriem ministrs pārrunās arī piedāvājumu efektīvākai ES fondu investīciju izmantošanai, kas būtiski var sekmēt ekonomiskās aktivitātes veicināšanu reģionos pēc Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas beigām. Reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldību grupai notiek projektu iesniegumu atlase uzņēmējdarbības publiskās infrastruktūras attīstībai ar pieejamo ES fondu finansējumu 5,12 milj. eiro un pašvaldību ēku energoefektivitātes paaugstināšanai ar pieejamo finansējumu 4,32 milj. eiro. Līdz š.g. 10.augustam iesniegti 15 projekti, notiek to vērtēšana. Projektos plānoto darbību īstenošana tiks uzsākta šogad, tādējādi nodrošinot ekonomiskās aktivitātes veicināšanu reģionos.  

Reģionālas un nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībām līdz šā gada 26.augustam VARAM organizētajā projektu ideju priekšatlasē ir iespēja pieteikt papildu augstas gatavības pašvaldību ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projektu idejas (kopējais ES fondu finansējums 5 milj. eiro), kā arī š.g. septembrī  VARAM plāno organizēt projektu ideju priekšatlasi papildu augstas gatavības uzņēmējdarbības publiskās infrastruktūras attīstības projektiem (ES fondu finansējums vismaz 12 milj. eiro).

Papildu informācija:
Agnese Vārpiņa
Ministra padomniece komunikācijas un sabiedrisko attiecību jautājumos
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr. 67026478
e-pasts: agnese.varpina@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv