pūce

Rīga, 2020. gada 12. augustā – Šodien reģionālajā vizītē vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce (AP!) apmeklēs Saulkrastu novadu. Ministram plānota tikšanās ar pašvaldības vadību, lai pārrunātu administratīvi teritoriālās reformas ieviešanu un ar to saistītās aktualitātes.

Ministrs Juris Pūce, tiekoties ar Saulkrastu pašvaldību, apspriedīs administratīvi teritoriālās reformas ieviešanu jaunizveidotajā Saulkrastu novadā līdz 2021. gada pašvaldību vēlēšanām. Ar domes pārstāvjiem tiks runāts par to, kā labāk īstenot un koordinēt pašvaldību apvienošanos un kā sekmīgi iesaistīt iedzīvotājus lēmumu pieņemšanā. Tāpat ministrs informēs par plānoto valsts atbalstu, kas būs pieejams jaunizveidotā novada darbības uzsākšanai un citām aktualitātēm reformas kontekstā.

Atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam Saulkrastu novads veidosies, apvienojot Saulkrastu, Sējas novadus un Limbažu novada Skultes pagastu ar administratīvo centru Saulkrastos. 2020. gadā iedzīvotāju skaits novadā sasniedz 11 401, tādējādi pēc iedzīvotāju skaita tas ir trešais mazākais novads.  Arī vērtējot pēc pašvaldības kopējā budžeta, Saulkrastu novads ir viens no mazākajiem novadiem 42 pašvaldību administratīvi teritoriālajā iedalījumā (15,43 milj. EUR (2020.g. budžeta plāns)).

Sarunas gaitā plānots pārrunāt arī pašvaldības iespējas COVID-19 izraisītās ekonomiskās krīzes mazināšanai reģionos, kas saistīti ar valsts aizdevumu programmu pašvaldībām un pieejamo Eiropas Savienības (ES) fondu finansējumu.

Pašlaik Saulkrastu novadā valsts aizdevumu programmas ietvaros ir atbalstīti trīs projekti. Viens no projektiem paredz ielu apgaismojuma rekonstrukciju Zvejniekciemā, Saulkrastu novadā Celtnieku, Draudzības, Lapu, Ganību, Enkuru, Akmeņu un Zaļā ielā. Kopējā projekta summa būvdarbiem 370 260 EUR. Otra projekta rezultātā tiks izbūvēta ietve Ainažu ielā, Saulkrastos un saistītā infrastruktūra (1.kārta, 2.kārta). Kopējā projekta summa būvdarbiem sasniegs 306 585 EUR. Trešais atbalstītais projekts paredz Jūras prospekta pārbūvi Zvejniekciemā, no Upes ielas virzienā uz Aģes upi. Kopējā projekta summa būvdarbiem sasniegs 84 615,84 EUR. Savukārt, šobrīd vērtēšanā ir viens projekts, jautājumu par atbalsta piešķiršanu tam skatīs Ministru kabinetā. Tajā paredzēta ceļa izbūve – Bērzu ielas posmā no Skuju ielas līdz dzelzceļam. Kopējā projekta summa būvdarbiem sasniedz 95 113,47 EUR.

Tāpat Saulkrastu novadā pašlaik tiek īstenoti trīs ES fondu projekti, kas ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) kompetences jomās. Pateicoties ES fondu investīcijām, pašvaldība realizē projektu, kura rezultātā tiks sekmēta uzņēmējdarbības izaugsmei nepieciešamās infrastruktūras attīstība Saulkrastu novadā. Projekta rezultātā potenciālais jaunizveidoto darba vietu skaits sasniegs vairāk nekā 130 darba vietas, kā arī plānotās nefinanšu investīcijas sasniegs vairāk nekā 10,67 milj. EUR. Novads īsteno arī ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības projekta 2. kārtu, kurā paredzēts uzlabot notekūdeņu savākšanas sistēmu, nodrošinot tās pieejamību 850 iedzīvotājiem. Savukārt ar Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta palīdzību tiks ieviestas viedās pilsētvides tehnoloģijas Saulkrastu pilsētā, nomainot ielu apgaismojumu uz LED apgaismojumu ar viedo vadību. Ieviešot viedās tehnoloģijas, plānotais siltumnīcefekta gāzu samazinājums būtu vairāk nekā 28 CO2 ekvivalenta tonnas/gadā.

Informāciju sagatavoja:

Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr. 20200305; 67026533,
e-pasts: prese@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv