Fondi un investīcijas Preses relīzes
LifeGood logo

Biedrība “Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija,” iepazīstina ieinteresētās puses un valsts organizācijas, kā arī sabiedrību ar nacionāla mēroga risinājumu notekūdeņu dūņu apsaimniekošanai “Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas stratēģiju Latvijā.” Stratēģija izstrādāta projektā LIFE GoodWater IP, kura mērķis ir uzlabot riska ūdenobjektu stāvokli Latvijā (www,goodwater.lv).  Ar Latvijas Dūņu apsaimniekošanas stratēģijas projektu un citiem dokumentiem varat iepazīties biedrības mājaslapā: https://www.lwwwwa.lv/projekts-life/.

Izstrādātā dokumenta nozīmību uzsver Rudīte Vesere, VARAM Vides aizsardzības departamenta direktore: “Lai sakārtotu un valsts līmenī organizētu notekūdeņu dūņu savākšanu, pārstrādi un lietderīgu izmantošanu, ir ļoti nepieciešama Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas stratēģija. Svarīgi ir, lai dūņas kļūst par resursu, nevis apdraudējumu videi vai atkritumiem, kuru utilizēšana būtu dārga un pretrunā ar aprites ekonomikas idejām. Stratēģijas izstrādes gaitā ir rūpīgi izpētīts, ko dažādi notekūdeņu apsaimniekotāji ar attīrīšanas procesos radītajām dūņām dara šobrīd, kāda ir mūsu notekūdeņu dūņu kvalitāte un kādā veidā Latvijā notekūdeņu dūņas apstrādāt un izmantot būtu visizdevīgāk. Stratēģija tapusi detalizētas situācijas izpētes un ekonomiskās analīzes rezultātā. Tā piedāvā valsts mēroga redzējumu - skaidru, labi regulētu un ekonomiski pamatotu pieeju notekūdeņu dūņu apstrādei, pārstrādei un izmantošanai. Stratēģijas ieviešanai ir plānots arī ES fondu atbalsts.”

Stratēģijas nepieciešamību un būtību pamato biedrības “Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija” izpilddirektors Sandis Dejus: “Ilgstoši Latvijā nav bijusi definēta vienota un nacionāla mēroga pieeja notekūdeņu dūņu apsaimniekošanai. Biedrība ir veikusi apjomīgus izpētes darbus, kas saistīti ar esošās situācijas izvērtējumu Latvijā, kā arī plaši analizējusi ārvalstu pieredzi un tehnoloģijas notekūdeņu dūņu apsaimniekošanā, izvērtējot gan to pamatotību un iespējamo pielietojamību ieviešanai Latvijā. Analizējot ārvalstu pieredzi, tika secināts, ka stratēģisku notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas dokumentu izstrāde, bez atbilstoša finansējuma piesaistes tā ieviešanai, teju nevienā no gadījumiem nav ļāvusi stratēģiju ieviest praksē. Līdz ar to darbā pie Latvijas notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas stratēģijas notika neskaitāmas konsultācijas gan ar Latvijas, gan ārvalstu ekspertiem un atbildīgajām institūcijām, lai izstrādātu vienotu notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas pieeju Latvijā, kas vienlaicīgi nodrošinātu pilnvērtīgu visu Latvijā esošo notekūdeņu dūņu pārstrādi un izmantošanu atbilstoši vides aizsardzības un aprites ekonomikas prasībām, tajā pat laikā to veicot ar tehniski un ekonomiski pamatotiem un īstenojamiem risinājumiem. Izstrādātie dokumenti tiks nodoti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, lai tajos esošās koncepcijas tiktu iekļautas valsts politikas un investīciju plānošanas dokumentos par notekūdeņu dūņu apsaimniekošanu tuvākajiem gadiem”.

Lai iepazīstinātu nozari, atbildīgās institūcijas, pašvaldības un sabiedrību ar piedāvātajiem risinājumiem notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas organizēšanai, biedrība organizē semināru, kas paredzēts dažādu ieinteresēto pušu un projekta partneru pārstāvjiem, kas pašlaik vai nākotnē varētu būt saistīti ar notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas procesu organizēšanu.

Semināru par notekūdeņu dūņu apsaimniekošanu Latvijā norises laiki un mērķauditorija:

  • 26.11.2021, 10:00-12:00 – Pašvaldībām – skatīt programmu;
  • 26.11.2021, 13:00-15:00 – Ūdenssaimniecībām (tehnoloģiskie jautājumi) – skatīt programmu;
  • 30.11.2021, 10:00-12:00 – Ūdenssaimniecībām (stratēģiskie jautājumi) – skatīt programmu;
  • 30.11.2021, 13:00-15:00 – Lauksaimniekiem un to pārstāvētajām organizācijām – skatīt programmu.

Semināra norises vieta: attālināti, ZOOM platformā (pieslēgšanās saite tiks nodrošināta reģistrējoties).

Semināra reģistrācijas links 26.11. plkst. 10:00-12:00 – https://zoom.us/meeting/register/tJYocuiqpj4rE9SAutlL9wcs-HbHOGx2WCP_
Semināra reģistrācijas links 26.11. plkst. 13:00-15:00 – https://zoom.us/meeting/register/tJUvfuqgpjgoGd39j4dN2TAqTnfsaIAHr_6D
Semināra reģistrācijas links 30.11. plkst. 10:00-12:00 – https://zoom.us/meeting/register/tJMoceyppj0rG9acVWbKBXTAR7gmrY_Xxt82
Semināra reģistrācijas links 30.11. plkst. 13:00-15:00 – https://zoom.us/meeting/register/tJcrc-6qrj4pEtQ8qGEpIbRZTrEQLz06DCMA

 

Projektu “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” (LIFE GOODWATER IP, LIFE18 IPE/LV/000014 ) īsteno 19 Latvijas organizācijas no 2020. – 2027. gadam Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra vadībā ar Eiropas Savienības vides un klimata programmas LIFE un Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansiālu atbalstu. Plašāka informācija www.goodwater.lv

Šī informācija atspoguļo tikai LIFE GOODWATER IP projekta partneru viedokli un Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra neatbild par to, kā tiek izmantota šeit paustā informācija.


Informāciju sagatavoja:

Margarita Apine
LIFE GoodWater IP Komunikācijas vadītāja
Pasaules Dabas Fonds
Elizabetes iela 8 - 4, Rīga, LV - 1010
www.goodwater.lv
+371 26463899

Sandis Dejus
Izpilddirektors
Biedrība “Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija”
Lielirbes iela 1, Rīga, LV-1046
sandis@lwwwwa.lv
+371  2 6591517

Logo grupa