NFI projekts
logo

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) 2015.gada 29.-30.oktobrī, sadarbībā ar Bauskas novada pašvaldību organizē konferenci „Latvijas reģionu attīstības izaicinājumi un to risinājumi”. Konferences mērķis ir informēt par VARAM īstenoto projektu* sasniegto rezultātu pienesumu plānošanas reģionu un pašvaldību attīstībā, sniegt iespēju plānošanas reģioniem un pašvaldībām dalīties savstarpējā pieredzē, kā arī diskutēt par būtiskākajiem un aktuālākajiem izaicinājumiem un to risinājumiem teritorijas attīstības plānošanā Latvijas reģionos.

Konferences mērķauditorija ir pašvaldību vadītāji, izpilddirektori, pašvaldību un plānošanas reģionu attīstības plānošanas, uzņēmējdarbības speciālisti u.c. interesenti.

Pasākuma pirmā diena tiks veltīta tematikai par plānošanas reģionu un pašvaldību attīstības plānošanas aktuālākajiem izaicinājumiem un to iespējamajiem risinājumiem t.sk. kapacitātes paaugstināšanas pasākumiem, to nozīmi pilsētu un novadu izaugsmē un pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā. Tiks diskutēts par pašvaldību savstarpējās un starptautiskās sadarbības lomu un tās pievienoto vērtību pašvaldības attīstības plānošanas procesā. Konferences otrajā dienā tiks diskutēts par uzņēmējdarbības veicināšanu un attīstību Latvijas reģionos, kā arī par dažādiem instrumentiem investīciju piesaistei Latvijas reģionos. Paredzēta tematisku objektu (uzņēmumu) apmeklēšana Bauskas novadā.

Aicinām pieteikt dalību konferencei līdz 2015.gada 13.oktobrim, aizpildot dalībnieku reģistrācijas anketu saitē http://ej.uz/konferenceBauska. Vietu skaits konferencē ir ierobežots, tādēļ lūdzam reģistrēties savlaicīgi. Pēc reģistrācijas dalībniekiem tiks nosūtīts apstiprinājums dalībai, kā arī papildus praktiskā informācija par pasākuma norisi.

Konferences pirmā diena tiek organizēta projekta "Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana" ietvaros. 

Šeit pasākuma darba kārtība.

Laura Dimitrijeva
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
Reģionālās politikas departamenta
Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas
vecākā konsultante
Tel.: 66016780
Mob.: 25 749 711

* Pasākums tiek finansēts Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm" projektu „Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde” un „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” ietvaros