NFI projekts
logo medium

Ar Norvēģijas finanšu instrumenta atbalstu 2014.gada 11.-13.decembrī Latvijā notiks Latvijas valsts iestāžu un nevalstisko organizāciju pārstāvju pieredzes apmaiņas tikšanās ar Norvēģijas attīstības plānošanas ekspertiem.
 

Vizītes pirmajā daļā eksperti no Norvēģijas tiksies ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Pārresoru koordinācijas centra, Rīgas plānošanas reģiona un biedrības „Latvijas Lauku forums” pārstāvjiem, kopīgi diskutējot par abu valstu pieredzi teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādē un vietējo iniciatīvas grupu nozīmi attīstības plānošanas procesā.

Vizītes otrajā daļā plānota Norvēģijas ekspertu dalība vietējo kopienu apmācību seminārā Viļķenē, kurš būs pēc kārtas jau sestais apmācību seminārs vietējām kopienām. Pārstāvji no sešām kopienām – Ambeļiem-Preiļiem, Āraišiem, Brocēniem, Lucavsalas Rīgā, Vadakstes un Viļķenes – kopā ar pašmāju un starptautiskiem plānošanas ekspertiem pievērsīsies tēmai “Valsts un vara/kopienas novērtēšana”.

Semināra lektori - Endrjū Johansons (Andrew Johansson) no ASV, Gido Seči (Guido Sechi) no Itālijas un Pēteris Šķiņķis no Latvijas iepazīstinās klātesošos ar dažādiem teritorijas novērtēšanas aspektiem: sabiedrība, identitāte, sakaru veidošana jeb tīklošanās, ekonomika un valsts un pašvaldības pārvalde. Darba seminārā kopienas iepazīsies ar dažādiem savas iekšējās un ārējas vides novērtēšanas modeļiem, kā arī izstrādās individuālus savas vides novērtēšanas plānus atbilstoši savas kopienas vajadzībām un mērķiem. Individuālie novērtēšanas plāni tiks īstenoti jau nākamā gada sākumā, kad katrai kopienai kopā ar apmācību programmas padomdevējiem (mentoriem) būs dots mēnesis sevis uzstādīto uzdevumu īstenošanai.

Kopumā no 15 projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” aktivitāšu ietvaros plānotajiem pieredzes apmaiņas pasākumiem, kurus paredzēts īstenot līdz 2016.gada aprīlim, 2014.gadā norisinājušies jau 8 pasākumi tajā skaitā 5 reizes Norvēģijas ekspertiem apmeklējot Latviju. Paralēli pieredzes apmaiņas braucienam, 12.decembrī plānota projekta vadības komitejas sanāksme, kurā tiks izvērtēti līdz šim sasniegtie projekta rezultāti un apkopots tālākās rīcības plāns attiecībā uz sekmīgu projekta īstenošanu Latvijā un Norvēģijā.

Pieredzes apmaiņas pasākumi un apmācību semināri tiek finansēti no Norvēģija finanšu instrumenta 2009.-2014.gada programmas Nr.LV07 „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” līdzekļiem.