NFI projekts
logo medium

2014.gada 11.-13.decembrī Latviju apmeklēja divi Norvēģijas attīstības plānošanas eksperti no Oplannes reģiona.
 

Vizītes pirmajā daļā, 11.decembrī Norvēģijas attīstības plānošanas eksperti tikās ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Pārresoru koordinācijas centra, Rīgas plānošanas reģiona un biedrības „Latvijas lauku forums” pārstāvjiem, uzzinot vairāk par Latvijas attīstības plānošanas sistēmu, kā arī daloties ar Norvēģijas pieredzi šajā jomā.

Pasākuma prezentācijas:

•  National Development Plan – Māra Sīmane
•  Spatial Planning System in Latvia – Kristīne Rasiņa
•  Development Programmes of Local Municipalities in Latvia – Laura Dimitrijeva
•  Riga planning region planning documents – Rūdolfs Cimdiņš

attēls

Vizītes otrajā daļā Norvēģijas eksperti piedalījās vietējo kopienu apmācību seminārā Viļķenē. Pārstāvji no sešām kopienām – Ambeļiem-Preiļiem, Āraišiem, Brocēniem, Lucavsalas Rīgā, Vadakstes un Viļķenes – kopā ar pašmāju un starptautiskiem plānošanas ekspertiem pievērsās tēmai “Valsts un vara/kopienas novērtēšana”.

attēls

attēls

Pieredzes apmaiņas pasākums tika finansēts no Norvēģija finanšu instrumenta 2009.-2014.gada programmas Nr.LV07 „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” līdzekļiem.