2014. gada 2. – 5. jūnijā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvji kā Norvēģijas finanšu instrumenta 2009. – 2014. gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” (turpmāk – programma) apsaimniekotājs piedalījās programmas partnera - Norvēģijas Vietējo un reģionālo varas iestāžu asociācijas - organizētā pieredzes apmaiņas pasākumā Norvēģijā, kurā piedalījās Norvēģijas finanšu instrumenta programmu apsaimniekotāji no Lietuvas, Igaunijas, Bulgārijas, Polijas un Rumānijas. Pasākuma laikā dalībnieki  tika iepazīstināti ar Tromso pilsētas pašvaldības darbību, reģionālās politikas aktualitātēm Troms apgabalā, programmu apsaimniekotāji dalījās pieredzē programmu īstenošanas jautājumos un reģionālās attīstības jomā savā valstī, kā arī tika diskutēts par iespējamām atbalsta jomām nākamajā Norvēģijas finanšu instrumenta plānošanas periodā.