Lai iepazīstinātu ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009. – 2014.gada perioda programmas „Nacionālā klimata politika” plānoto atklāto projektu konkursu tēmām un uzsāktu projektu partneru meklēšanu, 29. augustā notika programmas ietvaros rīkotais Partnerības meklēšanas forums. Pasākumu organizēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Partnerības meklēšanas forumu atklāja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) Klimata un vides politikas integrācijas departamenta direktore Ilze Prūse un Norvēģijas Vides aģentūras Ārlietu nodaļas programmas vecākais padomnieks Trigve Hallingstads (Trygve Hallingstad).

1

Foruma dalībniekiem bija iespējams iepazīties ar informāciju par programmas „Nacionālā klimata politika” ietvaros plānotajiem atklātajiem konkursiem un piedalīties divās tematiskās darba grupās: „Zema oglekļa dioksīda satura tehnoloģiskie risinājumi” un „Kapacitātes paaugstināšana un zināšanu uzlabošana jomā par klimata pārmaiņām”.

Partnerības meklēšanas foruma ietvaros dalībniekiem bija iespēja prezentēt savu pārstāvēto institūciju, vēlamās sadarbības tēmas un projektu idejas. Foruma ietvaros izveidojās aktīva komunikācija ne tikai starp Norvēģijas un Latvijas dalībniekiem, bet arī starp dalībniekiem no Latvijas uzņēmumiem un institūcijām. Foruma dalībnieki tika informēti, ka pēc programmas atklāto projektu konkursu izsludināšanas tiks organizēti vēl divi šāda veida partnerības meklēšanas forumi.

1

Forumā kopumā piedalījās 23 Latvijas institūciju - uzņēmumu, pašvaldību, universitāšu un biedrību – pārstāvji: Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra, Rīgas Tehniskā universitāte, Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, Latvijas Universitāte, Latvijas Dabas fonds, Kokneses novada dome, Latvijas Nacionālā ģeotermālā asociācija u.c.

Savukārt Norvēģiju pasākumā pārstāvēja 5 institūcijas: MiSA AS, ZEM AS, Center for International Climate and Environmental Research, Asplan Viak un Norwegian Institute for Agricultural and Environmental Research.

Pasākumā piedalījās arī  Norvēģijas Vides ministrijas, Norvēģijas Civilās aizsardzības direktorāta un Norvēģijas Vides aģentūras pārstāvji.

1

VARAM ir programmas „Nacionālā klimata politika” apsaimniekotājs. Forums tika finansēts no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta Divpusējās sadarbības fonda līdzekļiem.

Foruma prezentācijas aplūkojamas šeit.