NFI projekts

2017.gada 26.aprīlī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija organizēja Norvēģu finanšu instrumenta (NFI) programmas* noslēguma konferenci. Pasākumā tika atzīmēts norvēģu sniegtais atbalsts institucionālās sadarbības veicināšanai starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālajām iestādēm.

Konferenci atklāja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) valsts sekretārs Rinalds Muciņš. Pasākuma atklāšanas daļā piedalījās arī Norvēģijas Karalistes vēstniecības Latvijā, Latvijas Pašvaldību savienības un Norvēģijas Vietējo un reģionālo varas iestāžu asociācijas (KS) pārstāvji.

attēls

Konferences laikā tās dalībnieki – donorvalsts partneri (KS un Oplandes reģionālā līmeņa pašvaldības pārstāvji no Norvēģijas), kā arī programmas projektu īstenotāji (VARAM, Latvijas Pašvaldību savienība un Dabas aizsardzības pārvalde) dalījās ar labās prakses piemēriem. Klātesošie tika iepazīstināti ar svarīgākajiem projektu ieguvumiem, uzsverot to sasniegšanā būtiskus atslēgvārdus – sadarbība, komunikācija, radošums un drosme. Par katru no projektiem tika demonstrēts neliels video sižets viena novada ietvaros, kas atainoja projekta aktivitāšu, novada,  pilsētas pašvaldību un cilvēku mijiedarbību:

Diskusijās, kas notika konferences ietvaros, īpaši tika uzsvērts, ka šī programma un tās starptautiskās sadarbības elements ar Norvēģiju ir devuši stimulu jaunai daudzlīmeņu pārvaldības un teritoriālās plānošanas pieejai, kā arī sniegts ieguldījums vietējās demokrātijas un iekļaujošas sabiedrības stiprināšanā.

Iepazīstinot konferences viesus ar programmas rezultātiem, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Attīstības instrumentu departamenta direktore Iruma Kravale uzsvēra, ka sniegtais ieguldījums Latvijas pašvaldību kapacitātes uzlabošanā pavēra jaunas iespējas, kā arī sniedza jaunas prasmes un metodes vietējās attīstības veicināšanai, kas savukārt nākotnē veicinās reģionos dzīvojošo cilvēku dzīves vides kvalitātes un pašvaldību sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanos, sniedzot ieguldījumu vietējās demokrātijas un aktīvas, uz līdzdarbību vērstas sabiedrības stiprināšanā. 

Savukārt konferences ekspertu sesijā starp iedvesmojošiem stāstiem tika skarti arī sabiedrībai būtiski jautājumi - par iekļaujošu sabiedrību, uz atklātu dialogu ar sabiedrību vērstu pašvaldību, kā arī katra indivīda drosmi, radošumu un vēlmi darboties savas teritorijas attīstībai. Gan Evija Taurene no Cēsu pašvaldības, gan Hallgrim Rogn no organizācijas Innovangsjon Norvēģijā, uzsvēra, ka tieši indivīds, kas veido vietējo sabiedrību, ir galvenais jebkuras pašvaldības resurss. Tāpat Evija dalījās ar atziņām, tai skaitā programmas laikā gūtajām, par izaicinājumiem un metodēm vietējās pārvaldes uzlabošanai un sabiedrībai draudzīgākas komunikācijas attīstīšanai pašvaldībā, kā arī jautājumiem, kurus katrs pašvaldības pārstāvis var sev uzdot, lai pārliecinātos par to, cik pašvaldība ir atvērta saviem iedzīvotājiem un sevis pilnveidošanai.

Pasākuma laikā ikviens tika iedrošināts sekot savām idejām un jauniem izaicinājumiem apkārtnes, pašvaldības vai valsts attīstībai.

Pateicamies vairāk kā 100 Latvijas un Norvēģijas dažādu institūciju viesiem un ekspertiem par dalību pasākumā, kā arī īpašs paldies pasākuma moderatorei Kristīnei Garklāvai, kura pasākumu padarīja sirsnīgu un gaišu!

Ieskats konferences norises gaitā:   Foto galerija

Konferences prezentācijas pieejamas šeit:

* Norvēģijas finanšu instrumenta programmas “Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm”