eea2

30.05.2014.

Lai informētu interesentus par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009. – 2014. gada perioda programmas „Nacionālā klimata politika” atklāto projektu konkursu nosacījumiem un veicinātu projektu partneru piesaisti no Norvēģijas, 27. maijā notika divi partnerības meklēšanas forumi. Pasākumus organizēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Viens partnerības meklēšanas forums tika organizēts programmas atklātā konkursa "Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju un inovatīvu emisiju samazinošu tehnoloģiju attīstība" ietvaros. Atklātā konkursa partnerības meklēšanas forumā kopumā piedalījās 16 institūcijas no Latvijas: Jelgavas novada pašvaldība, Fizikālās enerģētikas institūts, SIA Jelgavas ūdens, Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija, Cēsu pilsētas SIA „Vinda”, Liepājas Universitāte u.c. Bet Norvēģiju šajā forumā pārstāvēja 12 publiskas un privātas institūcijas: Emisoft, Effektivenergi, Nilu, Norconsult, Norvēģijas - Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera u.c.

Savukārt otrs partnerības meklēšanas forums tika organizēts neliela apjoma grantu shēmas konkursa „Kapacitātes celšana pētījumiem un pasākumiem sabiedrības zināšanu uzlabošanai par klimata pārmaiņām un to radītajām sekām” ietvaros, kurā piedalījās 16 institūcijas no Latvijas: SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, LLU aģentūra „Zemkopība ZI”, Latvijas Atjaunojamās enerģijas federācija, Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, biedrība „Homo ecos” u.c., kā arī 4 institūcijas no Norvēģijas: Grid, Norvēģijas - Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Bellona un Energi.

Abu partnerības meklēšanas foruma ietvaros dalībnieki prezentēja savu pārstāvēto institūciju, vēlamās sadarbības tēmas un projektu idejas, kā arī aktīvi iesaistījās savstarpējās diskusijās.

VARAM ir programmas „Nacionālā klimata politika” apsaimniekotājs. Pasākumi tika finansēti no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta Divpusējās sadarbības fonda līdzekļiem.

Pasākumu fotogalerija

Prezentācijas pieejamas šeit

Atklātā konkursa partnerības meklēšanas forums

Neliela apjoma grantu shēmas konkursa partnerības meklēšanas forums