Preses relīzes

2017.gada 15.martā Cēsīs un 16.martā Klīvēs, Babītes novadā notika Latvijas partneru seminārs par Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projektu īstenošanas prasībām Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014. - 2020.gada plānošanas periodā, ko organizēja Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas kopīgais sekretariāts.

Abos semināros kopā piedalījās ap 150 dalībnieki no dažādām valsts un pašvaldību iestādēm un nevalstiskām organizācijām, kā arī komersanti, kas īstenos Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projektus Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.—2020.gada plānošanas periodā.

Semināra ietvaros Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) Eiropas teritoriālās sadarbības projektu Finanšu kontroles institūcijas darbinieki informēja par programmas īstenošanu regulējošo dokumentu nosacījumiem attiecībā uz projektu ieviešanu, īstenošanu un kontroli, projekta attiecināmajām izmaksām un izmaksu pamatojošo dokumentāciju. Kopā ir 89 Latvijas finansējuma saņēmēji, kas piedalās Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 28 projektu īstenošanā.

Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmu, kas tiek īstenota divu Eiropas Savienības valstu teritorijā, līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF). Kopējais ERAF finansējums Programmai ir 38 020 684 euro. ERAF līdzfinansējuma likme Latvijas projektu partneriem 1.- 4.prioritātes ietvaros ir 85% apmērā no attiecināmajiem izdevumiem. VARAM īstenot Eiropas teritoriālās sadarbības projektu Finanšu kontroles institūcijas funkcijas.

Teritoriālās sadarbības programmu Finanšu kontroles institūcija Latvijā

/lat/fondi/ets_1420/1__limena_kontrole/igaunijas_latvijas_parrobezu_sadarbibas_programma/

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
Investīciju uzraudzības departamenta
Teritoriālās sadarbības programmas projektu kontroles nodaļa

Kontaktinformācija:
Finanšu kontroles institūcija
fki@varam.gov.lv
Peldu iela 25, Rīgā, LV-1494