Preses relīzes

Trešdien, 2017.gada 18.oktobrī, Kroņaucē, Tērvetes novadā Latvijā notiks Latvijas – Lietuvas starpvaldību pārrobežu sadarbības komisijas sēde. No Latvijas puses starpvaldības komisiju vadīs Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Eglīts. Savukārt Starpvaldību komisijas priekšsēdētājs no Lietuvas puses ir Lietuvas Iekšlietu vice-ministrs Gedrius Surplys. Komisijas sastāvā ir abu valstu nozaru ministriju speciālisti, plānošanas reģionu pārstāvji un pašvaldību vadītāji.

Sēdes laikā tiks sniegta informācija par plānotajiem sasniegumiem Latvijas – Lietuvas pierobežas reģionu attīstības veicināšanā, īstenojot sadarbības projektus un aktivitātes Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros kopīgu pierobežas reģionu problēmu risināšanai. Tāpat arī sēdes dalībnieki tiks informēti, ka Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas uzraudzības komitejai iesniegts apstiprināšanai programmas ietvaros īstenojamais pierobežas ceļu infrastruktūras sakārtošanas projekts, kura realizācijai programmas ietvaros plānoti 9 miljoni eiro. Tiks sniegta informācija arī par Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības perspektīvām pēc 2020. gada, kā arī par kopīgām aktivitātēm un sadarbības projektiem pierobežā, gatavojoties abu valstu simtgades jubilejai 2018.gadā.

Sēdes laikā tiks pārrunāti Latvijas un Lietuvas transporta jomas jautājumi, tai skaitā jautājums par  dzelzceļa satiksmes atjaunošanu posmā Mažeiķi-Reņģe. Latvijas puse atkārtoti paudīs prasību Lietuvas pusei atjaunot Lietuvas teritorijā likvidēto dzelzceļa infrastruktūru un sagaida Lietuvas puses reakciju. Sēdē tiks izskatīti arī abu valstu divpusējās sadarbības aktuālie jautājumi valsts robežas uzturēšanas, veselības aprūpes, nodarbinātības un klimata pārmaiņu jomās.

Šī starpvaldību komisija ir izveidota ar mērķi sekmēt sociālekonomisko attīstību un kopēju stratēģisko mērķu sasniegšanu, kā arī veicināt Latvijas un Lietuvas reģionu sadarbību specifisko pierobežas teritoriju problēmu risināšanā un sadarbības virzienu noteikšanu.

Iepriekšējā Latvijas – Lietuvas starpvaldību komisijas sēde notika 2015. gadā Viļņā, Lietuvā.

Laura Jansone
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr. 67026418
E-pasts: prese@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv